Kabels & leidingen

  In de gronden van gemeenten, waterschappen en provincies liggen kabels en leidingen. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. De vraag rijst dan hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie de kosten van deze verlegging draagt. Dat is onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag of de betreffende kabel of leiding er ligt op basis van een (privaatrechtelijke) overeenkomst of op basis van een publiekrechtelijke regeling. Onze specialisten zijn in deze materie thuis.

  Advies

  Allereerst moet vastgesteld worden wie de eigenaar is van de kabel of leiding die moet worden verlegd. Vervolgens zal moeten worden nagegaan of de betreffende kabel of leiding met toestemming is aangelegd. Er kan een zakelijk recht zijn gevestigd of de toestemming kan zijn vastgelegd in een overeenkomst. Hebben partijen al afspraken gemaakt over wanneer de betreffende kabel of leiding moet worden verlegd? Zo ja, staat dan ook vast wie de kosten van deze verlegging dient te dragen? Onze specialisten hebben veel ervaring met deze materie en beantwoorden deze vragen graag.

  Onderhandelen

  Wanneer duidelijk is wat jouw juridische positie is, zal er contact met de betreffende netbeheerder moeten worden opgenomen en zullen er concrete afspraken over de verlegging moeten worden gemaakt.

  Overeenkomsten beëindigen en publiekrechtelijke regeling opstellen

  Steeds meer overheden kiezen ervoor om de (privaatrechtelijke) overeenkomsten met netbeheerders te beëindigen en te gaan werken met een publieke regeling, die bestaat uit een verordening en beleidsregels voor nadeelcompensatie. Zo worden alle netbeheerders op gelijke wijze behandeld. Een (privaatrechtelijke) overeenkomst kan niet altijd beëindigd worden. Soms is een zwaarwegende grond voor opzegging noodzakelijk en soms moet de opzegging zelfs gepaard gaan met een aanbod tot betaling van een schadevergoeding. Ook bij het opstellen van de verordening en de beleidsregels nadeelcompensatie moet met veel verschillende zaken rekening worden gehouden. Laat daarom onze specialisten de (privaatrechtelijke) overeenkomsten beoordelen, de (privaatrechtelijke) overeenkomsten beëindigen en de verordening en beleidsregels nadeelcompensatie opstellen, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

  Procederen

  Onze specialisten hebben ook ruime ervaring met het voeren van procedures tegen netbeheerders. Zij staan voor jou klaar als jij dat wenst.

  Meer weten?

  Neem gerust contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.