Medezeggenschap

  Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben, is de bestuurder verplicht om voorafgaand schriftelijk advies te vragen aan de Ondernemingsraad (OR). Voor sommige besluiten moet de OR zelfs voorafgaande toestemming geven.

  Invloed op de overheid

  Via medezeggenschap kan het personeel invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken bij ondernemingen, maar ook bij overheidsorganisaties zoals een gemeente of provincie. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (Wor). De Wor is ook van toepassing op de overheidssector.

  Politiek primaat

  Het primaat van de politiek begrenst de medezeggenschap bij de overheid. Politieke besluiten, zoals de vaststelling en de uitvoering van “publiekrechtelijke taken”, vallen buiten het overleg met de OR, maar de personele gevolgen van die besluiten vallen daarentegen weer wel onder het adviesrecht.

  Proces

  Het blijkt in de praktijk voor partijen soms lastig te bepalen hoever het politiek primaat reikt en hoe men om moet gaan met personele gevolgen. Niet elke bestuurder heeft de specialistische kennis in huis om dit proces doelmatig in te richten. Dat kan leiden tot problemen. De specialisten van Hekkelman staat gereed om jou hierbij te helpen. Neem gerust contact met ons op.