Omgevingsrecht

  Het Omgevingsrecht betreft alle wetgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Je moet daarbij denken aan regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Dat zijn gebieden waarvoor specialistische juridische kennis noodzakelijk is.

  Ruimtelijke ordening

  De ruimtelijke ordening heeft betrekking op regels over het gebruik van gronden. Waar mag ik bouwen? En welk gebruik is ter plaatse toegestaan?

  Milieurecht

  Milieurecht heeft betrekking op de bescherming van het milieu. Het bevat regels voor onder meer bedrijven die activiteiten verrichten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

  Vragen?

  Wil je weten welke regels voor jou gelden? Hekkelman weet dat! Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met jou mee.