Onderwijshuisvesting

    Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor succesvol onderwijs. Er ligt een gezamenlijke uitdaging voor gemeenten en schoolbesturen om te zorgen voor voldoende goede onderwijshuisvesting. Dat is niet eenvoudig. Een groot aantal schoolgebouwen in Nederland is verouderd en aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd heeft het Rijk de afgelopen jaren meerdere beleidswijzigingen doorgevoerd die de bekostiging van onderwijshuisvesting raken.

    Grote belangen in een bijzondere juridische context

    Bij onderwijshuisvesting gaat het bijna altijd om grote investeringen. Er staan serieuze belangen op het spel. Denk bijvoorbeeld aan ingrijpende renovatie of nieuwbouwprojecten, of aan de realisatie van een brede school waarin meer dan alleen onderwijs wordt verzorgd. Onderwijshuisvesting kent een eigen juridische context. Afhankelijk van de positie van gemeente en bevoegd gezag, kan een bijzonder juridisch kader gelden. Is gekozen voor doordecentralisatie, dan is het bevoegd gezag zelf verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en gelden de afgesproken spelregels. Bij vrijwillige doordecentralisatie geldt specifieke wet- en regelgeving (WPO, WVO).

    Hekkelman heeft alle specifieke kennis in huis

    Onze advocaten zijn ervaren adviseurs op het gebied van onderwijshuisvesting, zowel voor gemeenten als schoolbesturen. Zij hebben niet alleen kennis van de specifieke wet- en regelgeving, maar streven vooral naar het leveren van toegevoegde waarde door praktisch toepasbare adviezen in concrete gevallen. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.