Openbaarheid bestuur (Wob)

    Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft iedereen de mogelijkheid om informatie op te vragen bij de overheid over bestuurlijke aangelegenheden. In de praktijk brengt de Wob vaak spanningen met zich mee tussen overheid en burgers, omdat de overheid niet altijd informatie openbaar kan of wil maken. Om de Wob op de goede manier te kunnen toepassen is specialistische kennis van deze wet vereist. Op grond van de Wob kan de overheid onder strikte voorwaarden informatieverstrekking weigeren. Dat vergt vaak een belangenafweging. Bijvoorbeeld of het financiële belang van de overheid zwaarder moet wegen dan openbaarmaking van bepaalde informatie. Het uitgangspunt van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is echter dat informatie openbaar moet zijn. Bovendien betekent openbaarmaking van informatie aan één persoon automatisch openbaarheid voor iedereen. Vooral voor journalisten is de Wob een belangrijke bron om aan overheidsinformatie te komen. De Wob is de laatste jaren in opspraak geraakt vanwege het mogelijke misbruik ervan. Bijvoorbeeld om dwangsommen verbeurd te krijgen indien niet tijdig op een verzoek om openbaarmaking wordt beslist.

    Meer weten?

    Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan jou graag te woord.