Openbare orde & veiligheid

    De regels en bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid staan verspreid over diverse wet- en regelgeving.

    De Gemeentewet bevat hiervoor bevoegdheden, maar ook in specifieke wetten, zoals de Opiumwet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), zijn hiervoor regels en bevoegdheden opgenomen. Zij zijn erop gericht om criminaliteit te voorkomen en te verhinderen dat de overheid criminaliteit onbewust en ongewild faciliteert, door bijvoorbeeld vergunningen te verlenen. Om de dynamische en versnipperde regulering van het openbare-orderecht te kunnen begrijpen en toepassen is een hoge mate van specialisme nodig.

    De relevantie van het openbare-orderecht is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit onder meer vanwege de toenemende drugs- en geweldscriminaliteit en terreurdreigingen. Politie en justitie zien steeds meer de preventieve werking van het openbare-orde-instrumentarium. Driehoeken van politie, justitie en decentrale overheden, en daarnaast speciale eenheden zoals het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), werken samen om misdaad te voorkomen in plaats van te genezen. Hun uitdaging is de redelijke bevoegdheidstoepassing. Belangrijke grondrechten, zoals het eigendomsrecht en het recht op privacy, moeten daarbij worden geëerbiedigd, wat soms een juridische uitdaging vormt.

    Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor een verkennend gesprek. Wij staan jou graag te woord.