Overheidsaansprakelijkheid

    Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is bij de overheid niet anders. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen van de overheid die achteraf onjuist blijken te zijn, zoals een ten onrechte geweigerde vergunning. Maar ook schade door beslissingen die terecht zijn, komt in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld de beslissing om een weg open te breken voor onderhoud, waardoor klanten niet meer bij een winkel kunnen komen. De winkelier lijdt daardoor schade. Dergelijke beslissingen hebben vaak grote gevolgen, in het bijzonder financieel. Gelet daarop is er een groot belang voor alle partijen om zo’n kwestie tot een goed einde te brengen. Goed advies is daarbij noodzakelijk.

    Overheidsaansprakelijkheid is een combinatie van overheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Deskundigheid op beide fronten is dan ook noodzakelijk. Zeker als partijen er onderling niet uitkomen en een gang naar de rechter noodzakelijk is. Onze specialisten beschikken over ruime (proces)ervaring in zowel het overheids- als aansprakelijkheidsrecht en weten hoe zij die moeten combineren in dergelijke kwesties. Zij treden op voor overheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen), maar ook voor ondernemers, instellingen en burgers. Neem als je vragen hebt gerust contact met ons op.