Privacy

    Overheden en publiekrechtelijke organisaties moeten bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uitwisselen. Vanuit Den Haag worden daarbij specifieke regels opgelegd over de wijze van gegevensuitwisseling en de beveiliging. Onze specialisten helpen jou daar graag bij.

    Omgang met persoonsgegevens

    Overheidsinstellingen vallen onder de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Onjuiste omgang met persoonsgegevens brengt risico’s mee, zoals een kans op een forse boete of reputatieschade. Onze privacy specialisten kunnen voor jou nagaan in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de privacyregelgeving. Daarbij helpen wij jou graag met praktische oplossingen om de mogelijke risico’s te verkleinen.

    Binnen (lokale) overheden zullen beleidsregels en werkwijzen moeten worden opgesteld over wie welke persoonsgegevens mag inzien en met welke ketenpartners de gegevens mogen worden gedeeld binnen de toepasselijke wettelijke kaders. De specialisten van Hekkelman kunnen je bijstaan bij het opstellen en implementeren van privacy beleid en bij vragen of onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens (ook wel College Bescherming Persoonsgegevens). Naast concreet advies verzorgen we ook (in house) trainingen op maat.