Subsidies

    Vaak gaat het bij subsidies om aanzienlijke financiële belangen. Het is zowel voor de subsidieverstrekker als voor de subsidieontvanger zaak om heldere afspraken te maken. Over de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. En over de wijze waarop na afloop van die activiteiten rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Wij hebben ervaring met het beoordelen en opstellen van subsidieregelingen en ?beschikkingen. Is een uitvoeringsovereenkomst gewenst, dan stellen wij die ook op. Wij hebben ook oog voor staatssteunrechtelijke aspecten van subsidieverstrekking. Tevens adviseren wij overheden en maatschappelijke instellingen over de beëindiging en afbouw van subsidierelaties.

    Meer weten?

    Neem contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.