Wet Markt & Overheid

    Sinds enige tijd is de overheid verplicht om de regels van de Wet Markt en Overheid na te leven als zij een economische activiteit uitoefent. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van sporthallen, het realiseren van gratis camperplaatsen et cetera. Ben je benieuwd of er mogelijk in strijd wordt gehandeld met deze wet?

    Concurrentievervalsing

    De Wet Markt en Overheid is onderdeel van de Mededingingswet en is bedoeld om concurrentievervalsing door overheidsbedrijven te voorkomen. De wet kent daarvoor gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden bij hun activiteiten op de markt. Om overheden ondanks deze regels in staat te stellen om te kunnen blijven handelen in het algemeen belang (sport, onderwijs et cetera) zijn er ook uitzonderingen op de regel.

    Specialisten

    De specialisten van Hekkelman zijn thuis in de overheidspraktijk. Als een overheid de markt betreedt, is Hekkelman hen graag van dienst, om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de eisen die de Wet Markt en Overheid stelt.