E-commerce

    Het internet vervult een steeds grotere rol in onze samenleving en de technologie blijft zich ontwikkelen. Denk aan de opkomst van webshops, de toename van online marketing op social media en het gebruik van apps. Deze zijn samen te brengen onder de noemer e-commerce.

    Regelgeving

    Bij e-commerce spelen spam- en cookieregels, de reclamecodes, Europese consumentenregels en privacyregels een rol. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhaven deze regels streng.