IT & licenties

  IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Als bedrijfsprocessen worden vertraagd door IT-problemen kan dat leiden tot grote schade of hoge claims. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT-oplossing kunnen problemen voorkomen worden.

  IT-contracten

  Het is belangrijk om de verdeling van de verantwoordelijkheden, risico’s en aansprakelijkheden in een IT-project goed vast te leggen om verrassingen achteraf te voorkomen.

  Wij kunnen je ondersteunen bij IT-projecten en kunnen voor jou de benodigde IT-contracten beoordelen en opstellen. Denk daarbij aan ontwikkelovereenkomsten als maatwerksoftware moeten worden ontwikkeld, overeenkomsten die zien op de implementatie van een nieuw IT-systeem (zoals ERP, CMS, CRM en PIM), hosting, licenties, clouddiensten, escrow en de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kan in een Service Level Agreement (SLA) het niveau van dienstverlening worden vastgelegd.

  Onze specialisten helpen zowel IT-leveranciers als afnemers bij het opstellen of controleren van IT-contracten.

  Online platforms

  Steeds meer organisaties bieden hun diensten of producten aan via online platformen, bijvoorbeeld social- of transactieplatformen. Het opzetten van een dergelijk platform vergt vaak relatief weinig investering, maar op de handel die via deze platformen plaatsvindt is complexe regelgeving van toepassing.

  Onze specialisten kunnen je precies vertellen met welke regels je rekening moet houden en kunnen je ondersteunen bij het inrichten van een dergelijk platform. Zo hebben wij veel ervaring met het opstellen van licentiecontracten of gebruiksvoorwaarden waarin de afspraken rondom het gebruik van het platform worden vastgelegd.

  Conflicten

  Automatiseringsprojecten lopen vaak stuk op onvoldoende voorbereiding of wanneer verwachtingen van leveranciers en afnemers uiteenlopen. Wij kunnen jou begeleiden bij de aanpak van een (dreigend) IT-conflict. Als het nodig is, procederen wij over jouw geschil voor gerechtelijke instanties of arbitrale colleges.

  Licenties en overdracht van intellectuele eigendomsrechten

  Er bestaan verschillende soorten licenties. Een licentie geeft het recht om bepaalde intellectuele eigendomsrechten van een ander te mogen gebruiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een merklicentie, een softwarelicentie of een octrooilicentie. Licenties kunnen exclusief zijn of juist het recht geven om sublicenties te verstrekken.

  In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de IT-leverancier maatwerksoftware voor zijn opdrachtgever heeft gemaakt, kan het juist wenselijk zijn om de intellectuele eigendomsrechten in eigendom te verkrijgen, in plaats van een licentie op die rechten. Afspraken over gebruik zijn dan niet nodig.

  Vorm en inhoud licentie

  Een licentie hoeft in de meeste gevallen niet schriftelijk te worden gegeven. Maar als bewijs, of om bepaalde voorwaarden aan de licentie te verbinden, is het wel aan te raden een schriftelijke licentieovereenkomst op te stellen. Daarin zal in ieder geval moeten zijn opgenomen welke intellectuele eigendomsrechten mogen worden gebruikt en onder welke voorwaarden.  Je kunt bij onze specialisten terecht voor het opstellen, controleren of de uitleg van diverse typen licentieovereenkomsten.

  Overdracht intellectuele eigendomsrechten

  Voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten is een overeenkomst vereist. In die overeenkomst moet in ieder geval worden opgenomen welke intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen en of daar een prijs voor wordt betaald.

  Meer weten?

  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou graag verder.