IT

    IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Als bedrijfsprocessen worden vertraagd door IT-problemen kan dat leiden tot grote schade of hoge claims. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT-oplossing kunnen problemen voorkomen worden.

    Contracten

    Het is belangrijk om de verdeling van de verantwoordelijkheden, risico’s en aansprakelijkheden in een IT-project goed vast te leggen om verrassingen achteraf te voorkomen. Wij kunnen je ondersteunen bij IT-aanbestedingen en kunnen voor jou de benodigde IT-contracten beoordelen en opstellen. Denk aan daarbij aan overeenkomsten op het gebied van ERP, hosting, licenties, cloud, escrow en de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kan in een Service Level Agreement (SLA) het niveau van dienstverlening worden vastgelegd. Onze specialisten helpen zowel IT-leveranciers als afnemers bij het opstellen of controleren van IT-contracten.

    Conflicten

    Automatiseringsprojecten lopen vaak stuk op onvoldoende voorbereiding of wanneer verwachtingen van leveranciers en afnemers uiteenlopen. Wij kunnen jou begeleiden bij de aanpak van een IT-conflict. Als het nodig is, procederen wij over jouw geschil voor gerechtelijke instanties of arbitrale colleges.