Privacy & overheid

  Overheden en publiekrechtelijke organisaties wisselen bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uit. Denk aan persoonsgegevens die uitgewisseld worden binnen het sociaal domein, bij de verstrekking van vergunningen, maar ook aan de publicatie van raadsbesluiten op de website.

  Vanuit Den Haag worden naast de algemene privacyregelgeving ook nog specifieke regels opgelegd voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

  Implementatie privacyregelgeving

  Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overheden en publiekrechtelijke organisaties zullen de AVG moeten naleven. Dat betekent onder meer dat bijvoorbeeld een gemeente moet kunnen aantonen aan de hand van documenten dat zij voldoet aan de privacyregelgeving.

  Schending van deze regelgeving kan forse boetes opleveren, maar vooral leiden tot grote reputatieschade. Daarom is het ook vanuit politiek oogpunt van belang om tijdig aan de privacyregelgeving te voldoen. Zo zullen bijvoorbeeld beleidsregels en werkwijzen moeten worden opgesteld over wie welke persoonsgegevens mag inzien en met welke ketenpartners de gegevens mogen worden gedeeld binnen de toepasselijke wettelijke kaders. Ook zullen de burgers door de overheidsinstantie geïnformeerd moeten worden over de omgang met hun persoonsgegevens.

  Samenwerking

  De specialisten van Hekkelman staan diverse gemeenten bij met privacyvraagstukken. Wij verzorgen (in house) workshops op maat, staan gemeenten bij met het opstellen van het verplichte register van verwerkingsactiviteiten en helpen bij het beoordelen en het opstellen van bewerkersovereenkomsten en andere overeenkomsten over de uitwisseling van persoonsgegevens. Ook verzorgen wij projecten waarbij wij intensief samenwerken met de gemeente om diverse onderdelen van de privacyregelgeving te implementeren.

  Liggen er vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunnen wij helpen bij de beantwoording daarvan. Neem vrijblijvend contact met ons op om te weten wat wij voor jou kunnen betekenen.

  Waarmee kunnen we helpen?

  Onze advocaten en notarissen in Nijmegen en Arnhem staan voor je klaar. Neem gerust contact met ons op.