Privacy & overheid

    Overheden en publiekrechtelijke organisaties wisselen bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uit. Denk aan persoonsgegevens die uitgewisseld worden binnen het sociaal domein, bij de verstrekking van vergunningen, maar ook aan de publicatie van raadsbesluiten op de website.

    Vanuit Den Haag worden naast de algemene privacyregelgeving ook nog specifieke regels opgelegd voor de wijze van omgang met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.