Privacy en werk

    Al in de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een internetcheck krijgt de potentiële werkgever te maken met de privacyregelgeving. Dat blijft zo tot na vertrek of ontslag van een werknemer. Deze regelgeving betreft bijvoorbeeld alle gegevens in het personeelsdossier, de controle van werknemers en alle uitwisselingen van gegevens met derden, zoals een klant of een Arbodienst. Omdat het vaak om gevoelige persoonsgegevens gaat, is de Autoriteit Persoonsgegevens streng voor werkgevers.

    Verplichtingen werkgever en rol OR

    De werkgever moet onder meer zijn werknemers goed informeren over de omgang met hun persoonsgegevens, bijvoorbeeld door middel van protocollen of in een handboek. Ook gelden bij cameratoezicht, screening van e-mails en internetgebruik of tracking devices diverse aanvullende regels. Bij iedere regeling over de omgang met personeelsgegevens heeft de Ondernemingsraad bovendien instemmingsrecht.

    Sparringpartner

    De privacyregelgeving is complex. Wij helpen jou graag bij het vinden van praktische oplossingen voor jouw privacyvraagstukken. Denk aan het opstellen of controleren van werknemersprotocollen en daarbij horende OR-trajecten, een beoordeling van jouw personeelssystemen of advies over de privacyaspecten bij de uitbesteding van de personeels- of salarisadministratie. De privacyspecialisten van Hekkelman hebben ervaring in het begeleiden van werkgevers en HR-afdelingen bij het implementeren van de privacyregelgeving.