Aansprakelijkheid

    Wie kent ze niet? De bordjes met “De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van uw eigendommen”. Een beter voorbeeld van een misverstand over het begrip ‘aansprakelijkheid’ is er niet. Jij kunt de directie wel aansprakelijk stellen, maar de directie kan zelf niet aansprakelijk stellen… Aansprakelijkheid is een van de lastigste leerstukken in het recht. Het begrip komt op vele plaatsen in de wet voor. Er zijn hele specifieke en heel algemene aansprakelijkheden. Die variëren van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder, voor fouten van werknemers, tot die van exploitanten van stortplaatsen. Aansprakelijkheid is ook een belangrijk leerstuk: zonder aansprakelijkheid komt schadevergoeding niet in beeld. Voor de vaststelling van aansprakelijkheid bestaan vele, uiteenlopende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Tegelijkertijd moet er juist geen sprake zijn van uitsluitingsgronden. Ten slotte is het cruciaal om er op tijd bij te zijn, om verjaring te voorkomen. Ingewikkeld? Inderdaad. De specialisten van Hekkelman helpen je graag om door de bomen het bos weer te zien. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek. Ons specialisten staan jou graag te woord.