Appartementen (splitsing en VvE)

  Het appartementsrecht heeft twee gezichten: aan de ene kant mede-eigendom en aan de andere kant exclusief gebruiksrecht. Als u een appartement wilt kopen, wilt u weten hoe het precies zit. Waar moet u allemaal op letten?

  Splitsing in appartementsrechten

  Wanneer u een woning wilt kopen in een appartementencomplex, dan geldt er meestal een bijzondere regeling voor de onderlinge eigendomsverhouding van de verschillende eigenaars in het gebouw. Dat gebouw is dan gesplitst in appartementen. In de notariële akte van splitsing is precies vastgelegd van welk gedeelte van het gebouw u een exclusief gebruiksrecht krijgt. U heeft namelijk het exclusieve gebruiksrecht van úw woning. Uw buurman heeft het exclusieve gebruiksrecht van zíjn woning. Samen mag u gebruik maken van de gemeenschappelijk gedeelten van het gebouw. Daarnaast is in de notariële akte van splitsing vastgelegd voor welk aandeel u mede-eigenaar wordt van het gehele gebouw waarvan uw appartement deel uitmaakt. Dat aandeel bepaalt de hoogte van uw verplichte bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten voor uw appartementencomplex. Denk aan de kosten van de lift, het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, de gezamenlijke opstalverzekering, enzovoorts.

  Vereniging van Eigenaars

  Zolang u eigenaar bent van een appartement, bent u ook lid van de Vereniging van Eigenaars (de VvE). In de vergadering van de VvE bespreekt u samen met de andere eigenaars in het complex uw gezamenlijke belangen. De algemene ledenvergadering stelt de maandelijkse servicekosten vast waarmee de gezamenlijke kosten worden betaald en hoe hoog de reserveringen moeten zijn voor de uitgaven aan bijvoorbeeld het dak of voor het schilderwerk.

  Vóórdat u een appartementsrecht koopt…

  …moet u de akte van splitsing in appartementen goed bestuderen. Daarin staat hoe uw verhouding met de andere eigenaren is, hoe de bijdrageplicht aan de servicekosten wordt vastgesteld, wat de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw zijn, hoeveel stemmen u in de vergadering heeft, enzovoorts. Wanneer u bij het beoordelen van de inhoud van de akte van splitsing in appartementen vragen heeft, kunt u terecht bij onze notarissen die hierin gespecialiseerd zijn. Aarzel niet om bij hen aan te kloppen voor een vrijblijvend verkennend gesprek.