Procedures, vergunningen & bestemmingsplannen

  Wil je een woning bouwen? Of een gebouw als kantoor in gebruik nemen? Controleer dan eerst of het bestemmingsplan dat toestaat. Wij helpen jou hier graag bij.

  Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zijn de planologische mogelijkheden van een perceel vastgelegd. Je kunt in het bestemmingsplan vinden of ter plaatse mag worden gebouwd en aan welke eisen deze bebouwing moet voldoen. Daarnaast staat in het bestemmingsplan welk gebruik ter plaatse is toegestaan.

  Afwijken van het bestemmingsplan

  Past jouw voorgenomen ontwikkeling niet binnen het bestemmingsplan? Dat betekent niet dat de ontwikkeling geen doorgang kan vinden. Er zijn diverse mogelijkheden om het bestemmingsplan te wijzigen of daarvan af te wijken.

  Vragen?

  Wil je weten of jouw voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het bestemmingsplan? Of wil je weten of van het bestemmingsplan kan worden afgeweken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met jou mee.