Bouw & projectontwikkeling

  Bouwen is een proces waar veel bij komt kijken. Ook een proces waarbij altijd diverse partijen betrokken zijn. Een initiatiefnemer, een architect, een installateur, een vergunningverlener, allerhande adviseurs en leveranciers en natuurlijk ook een aannemer.

  Het bouwwerk tot stand brengen

  Al die partijen willen uiteindelijk één ding: het bouwwerk tot stand brengen. Maar hoe? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wie contracteert met wie? Hoe werken partijen samen? Bouwen is een complex proces. Een proces dat niet zonder structuur kan functioneren.

  Hekkelman kent dat proces en weet welke structuur in welk geval het beste past. De specialisten van Hekkelman zijn bekend met alle facetten van de bouw. Vooraf, tijdens of achteraf: in elke bouwfase kunnen wij stenen bijdragen aan het bouwwerk. Dus: in welke rol je ook aan de bouw deelneemt,

  Hekkelman helpt jou graag de kwaliteit van uw bouwproces te borgen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

  Projectontwikkeling

  Van grasland naar een woonwijk. Van een rijtje verouderde huizen naar een nieuw hotel. Projectontwikkeling: wat is er mooier dan van bijna niets, iets nieuws maken en je handtekening zetten in het landschap? Projectontwikkeling vergt visie, overzicht en een lange adem.

  • Is de locatie geschikt?
  • Is de benodigde wijziging van bestemming haalbaar?
  • Kun je de omwonenden voor je plan winnen?
  • Is er markt voor het project?

  Expertise, ervaring en creativiteit

  De specialisten van Hekkelman kennen het hobbelige pad van projectontwikkeling als hun broekzak. Zij beschikken over expertise, ervaring en creativiteit op het gebied van ruimtelijke ordening, aanneming van werk, verkoop en levering. En zij weten welke contracten daarbij nodig zijn. Zij dragen dan ook graag bij aan het welslagen van jouw project. Want daar gaat het toch om: dat het project succesvol wordt gerealiseerd.

  Op zoek naar advies?

  Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.