Kabels & leidingen

  Onder de grond liggen vele kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektriciteit. Soms is het noodzakelijk dat deze kabels en leidingen worden verlegd. De vraag rijst dan hoe dit kan worden bewerkstelligd en wie de kosten van deze verlegging draagt. Voor onze specialisten zijn deze onderwerpen dagelijkse kost.

  Hoe ziet ons advies eruit?

  Allereerst moet vastgesteld worden wie de eigenaar is van de kabel of leiding, die moet worden verlegd. Vervolgens zal moeten worden nagegaan of de betreffende kabel of leiding met toestemming is aangelegd. Er kan een zakelijk recht zijn gevestigd of de toestemming kan zijn vastgelegd in een overeenkomst. Hebben partijen al afspraken gemaakt over wanneer de betreffende kabel of leiding moet worden verlegd? Zo ja, staat dan ook vast wie de kosten van deze verlegging dient te dragen? Onze specialisten hebben veel ervaring met deze materie en beantwoorden deze vragen graag.

  Starten van de onderhandelingen

  Wanneer duidelijk is wat jouw juridische positie is, zal er contact met de betreffende netbeheerder moeten worden opgenomen en zullen er concrete afspraken over de verlegging moeten worden gemaakt.

  Procederen

  Bereiken partijen geen overeenstemming over de verlegging van de betreffende kabel of leiding? Dan zal er een procedure gevoerd moeten worden. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het voeren van procedures tegen netbeheerders. Zij staan voor jou klaar als jij dat wenst.

  Meer weten?

  Neem gerust contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.