Koop

  Wat je ook aankoopt, de basis van iedere aankoop is de koopovereenkomst. Zonder koopovereenkomst vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. Een koopovereenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Hoe werkt dat?

  Wat is een koopovereenkomst?

  De koopovereenkomst is de basis om uiteindelijk tot een eigendomsoverdracht te komen. In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd die bepalend zijn voor hun onderlinge verhouding. Wat partijen onderling vastleggen, is in principe bindend. Een koopovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Voor registergoederen geldt dat een mondelinge overeenkomst in beginsel volstaat, tenzij het om een woning gaat die door een particulier wordt aangekocht en door hem ook als zodanig zal worden gebruikt. Dan is het op grond van de wet verplicht om de koopovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Bij bedrijfsmatig vastgoed is een schriftelijk koopovereenkomst niet verplicht, maar wel zeer aan te raden om problemen te voorkomen. Uiteraard kunnen wij je bij het opstellen van een koopovereenkomst van dienst zijn.

  Wat regel je zoal in de koopovereenkomst?

  Behalve het feit dat de partijen worden gemeld, wordt vastgelegd welk object er wordt verkocht, wanneer de levering plaatsvindt en – niet onbelangrijk – wat de koopprijs is. Verder worden verklaringen of garanties opgenomen over de staat van het verkochte. Deze betreffen zowel de feitelijke als de juridische aspecten van het verkochte object. Daarnaast wordt mogelijk de verplichting tot het storten van een waarborgsom of bankgarantie overeengekomen en eventuele opschortende of ontbindende voorwaarden.

  Op zoek naar ondersteuning?

  Met een gerust hart kopen of verkopen? Schakel gerust de specialisten van Hekkelman in. Wij staan tot jouw beschikking.