Levering

  Een eenmaal gesloten overeenkomst voor registergoed moet uiteindelijk uitgevoerd worden: dat heet de levering. De overeenkomst die de partijen sloten, de ondertekening van de leveringsakte en de inschrijving van deze akte bij het Kadaster, maken dat de eigendom overgaat. Wat kan de levering precies voor jou betekenen?

  Notariële akte

  De levering van registergoederen vindt (op grond van de wet) plaats met een notariële akte. Zonder notaris dus geen eigendomsoverdracht. In de leveringsakte staan de afspraken uit de overeenkomst die de partijen hebben gesloten. Behalve de koopovereenkomst kan die onderliggende overeenkomst bijvoorbeeld ook gaan over ruiling, vaststelling of verdeling. Vaak wordt de onderliggende overeenkomst nader uitgewerkt in de akte van levering, of worden hierin nadere afspraken tussen de partijen beschreven. De notaris verwoordt de afspraken op een correcte wijze. En hij legt bijvoorbeeld ook vast dat de koopprijs op zijn derdengeldenrekening is betaald en neemt fiscale bepalingen op over de verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting. De notaris is bij uitstek de ter zake deskundige jurist die deze zaken op een juiste wijze vastlegt. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en moet de belangen van de partijen van de akte behartigen.

  Inschrijving Kadaster en verdere werkzaamheden

  Nadat de akte door partijen is getekend, schrijft de notaris deze akte in bij het Kadaster, waardoor de eigendomsoverdracht wordt voltooid. Nadat de notaris heeft gecontroleerd of de eigendomsoverdracht op een juiste wijze heeft plaatsgevonden, gaat hij over tot uitbetaling van de koopprijs. Hierdoor worden een correcte eigendomsoverdracht en uitbetaling gegarandeerd.

  Heb je notariële expertise nodig?

  Neem dan gerust contact op met het notariaat van Hekkelman. Wij helpen jou graag.