Verjaring

  Maak je al lange tijd gebruik van een strook grond van jouw buurman? Heb je die strook grond bij jouw tuin betrokken en afgescheiden met een hek? Is dit al meer dan twintig jaar het geval? Zo ja, dan ben je mogelijk door verjaring de eigenaar geworden van deze strook grond.

  Advies

  Er zijn twee mogelijkheden waarop iemand door verjaring eigenaar kan worden van een onroerende zaak: door verkrijgende verjaring en door bevrijdende verjaring. In beide gevallen krijgt de gebruiker het eigendom van de betreffende grond. Het grootste verschil tussen beide mogelijkheden is dat voor verkrijgende verjaring bezit te goeder trouw vereist is. Wanneer sprake is van goeder trouw, dan geldt een verjaringstermijn van tien jaar. Voor een beroep op bevrijdende verjaring is goeder trouw niet vereist. In dat geval geldt een verjaringstermijn van twintig jaar. Onze specialisten kunnen je adviseren of je inderdaad door verjaring de eigenaar bent geworden van de strook grond van jouw buurman.

  Procederen

  Wanneer jouw buurman niet vrijwillig meewerkt om de verjaring in te schrijven in de openbare registers, zal er een procedure gestart moeten worden. Voor onze specialisten is een dergelijke procedure gesneden koek.

  Meer weten?

  Neem gerust contact op met onze specialisten. Zij staan jou graag te woord.