Familierecht

Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Zij geven antwoord op jouw juridische vragen met hun praktische en oplossingsgerichte benadering en hun juridische en fiscale kennis.

De advocaten en notarissen familie- en erfrecht: “samen staan we sterk”

Hekkelman is het enige kantoor in de wijde omgeving waar gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht met elkaar samenwerken. Zij geven antwoord op jouw vragen over estateplanning, ingewikkelde echtscheidingen met ondernemingen of veel vermogen, afwikkeling van nalatenschappen.

Een paar veelgestelde vragen over familie- en erfrecht

  • Een samenlevingsovereenkomst is een overeenkomst tussen jou en jouw partner. Hierin kun je onderling afspraken maken. Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Je zit bij een geregistreerd partnerschap daarom ook automatisch vast aan een aantal wettelijke regels.

  • De voogdijbenoeming via een aantekening in het gezagsregister is openbaar. Dus iedereen kan opvragen wie de voogd van jouw kinderen wordt in het geval je komt te overlijden. Dit in tegenstelling tot het vastleggen van de voogdij bij de notaris. De wensen die je bij de notaris vastlegt, worden pas openbaar wanneer jouw testament, na je overlijden, geopend wordt. Verder heeft de notaris een geheimhoudingsplicht, dus alles wat binnen de kamer van de notaris besproken wordt, blijft daar.

  • Allereerst zul je, bij voorkeur samen, moeten beslissen welke wijze van scheiden het beste bij jou en bij de situatie past. Scheiden kan namelijk op verschillende manieren. Je kunt samen een neutrale advocaat-mediator inschakelen, of ieder naar een eigen advocaat gaan voor een traditionele – of een overlegscheiding.

  • Het kan voorkomen dat je testament niet meer past bij je huidige situatie. Je kunt dan je testament aanpassen, dit leg je vast door het maken van een nieuw testament. Wil je dat de wettelijke regeling weer van toepassing is? Dan kun je eenvoudig je testament herroepen, dit moet bij notariële akte gebeuren. Alleen het verscheuren van je afschrift van je testament is niet voldoende.

  • Bij mediation en de overlegscheiding hoef je niet naar de rechtbank. De rechter bekrachtigt de gemaakte afspraken en stuurt per post de uitspraak naar de advocaat.

    Bij een conflictsituatie dient een van jullie bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in waarin je ook kunt vragen om kinder- en/of partneralimentatie, verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden. De andere echtgenoot kan daarop alleen schriftelijk reageren via een advocaat en ook zelf verzoeken doen. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats en in de regel volgt daarna een uitspraak. Van die uitspraak kan degene die daarover niet tevreden binnen drie maanden hoger beroep instellen bij het gerechtshof.

  • Ja, want alleen advocaten mogen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

Heb je een specifieke vraag voor onze specialisten? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.