Erfenis verdelen

Wanneer iemand in je naaste omgeving komt te overlijden, moeten er vaak veel zaken geregeld worden. Wij ontnemen graag de (juridische) zorgen en begeleiden jou in dit proces. Neem daarom vooral contact op met een van onze specialisten. Zij denken graag met jullie mee.

Veelgestelde vragen over het verdelen van de erfenis

  • Je kunt tijdens leven schenkingen doen waardoor je vermogen vermindert en er uiteindelijk minder via jouw nalatenschap vererft. Hiermee kun je uiteindelijk erfbelasting besparen. Let wel op dat schenkingen die binnen 180 dagen voor overlijden zijn gedaan worden meegenomen bij de erfbelasting. Ook kan het maken van een goed testament helpen bij de besparing van erfbelasting.

  • Een verklaring van erfrecht is nodig om de woning of bankrekeningen die in de nalatenschap zitten op naam van de erfgenaam/erfgenamen te kunnen zetten. Heb je een verklaring van erfrecht nodig? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde notarissen.

  • Zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat je de nalatenschap volledig aanvaardt. Als blijkt dat de nalatenschap negatief is, dan moet je met je eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

  • Beneficiair aanvaarden betekent dat je de nalatenschap aanvaardt maar niet aansprakelijk bent met je eigen vermogen als de nalatenschap negatief is (er meer schulden zijn dan bezittingen). Je zult de nalatenschap dan wel via een bepaalde wijze moeten afwikkelen (‘de wettelijke vereffening’).

  • Een verklaring van erfrecht geeft onder andere aan wie de erfgenamen zijn, wie tot executeur is benoemd en of er een testament was opgesteld. Een verklaring van executele geeft enkel aan wie tot executeur is benoemd in het laatste testament van de overledene.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.