Levenstestament

In een levenstestament leg je vast wie jouw financiële, medische en persoonlijke zaken mag regelen wanneer je dit zelf niet meer kan. Je legt deze belangrijke beslissingen in de handen van iemand die je vertrouwt. De notarissen van Hekkelman helpen jou bij het opstellen van een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

Om deze vraag te beantwoorden moet je eerst weten wat een volmacht is. Je kunt niet altijd zelf aanwezig zijn om bepaalde zaken te regelen. De wetgever snapt dat en heeft daarom de mogelijkheid geboden dat iemand namens jou kan handelen. Als je iemand deze mogelijkheid biedt, dan geef je iemand een volmacht.

Algemene volmacht

De meest uitgebreide volmacht is de zogenaamde algemene volmacht. Met een algemene volmacht kan iemand nagenoeg alle zaken voor jou regelen.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee uitgebreide (algemene) volmachten: een volmacht voor de financiële belangen en een volmacht voor de medische en persoonlijke zaken. Als je deze beide zaken vastlegt in één notariële akte, dan heet dat een levenstestament.

In een levenstestament wijs je dus een of meer vertrouwenspersonen aan die namens jou mogen handelen. Het is vooral belangrijk dat jouw belangen worden behartigd door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt.

Waarom zou ik een levenstestament opstellen?

In 2021 werden er in Nederland maar liefst 169.700 levenstestamenten bij een notaris opgesteld. Waarom? Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen geregeld. Het opstellen van een levenstestament is echter niet verplicht. Net zomin als je verplicht bent om een testament op te stellen. Als je niets regelt en je kunt jouw eigen belangen niet meer behartigen, dan is het enige alternatief het zogenaamde meerderjarigenbewind (hierna: ‘bewind’).

  1. De kantonrechter stelt het bewind in.

  Je hebt zelf formeel geen invloed op de benoeming van de bewindvoerder.

  1. De bewindvoerder moet jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording afleggen.

  Stel: je bent al meer dan 30 jaar getrouwd en jouw echtgenoot heeft de ziekte van Alzheimer, waardoor hij zijn eigen belangen niet meer kan behartigen. De kantonrechter benoemt jou tot bewindvoerder over het vermogen van jouw echtgenoot.

  Gelukkig kun je namens jouw echtgenoot de zaken regelen. Je moet echter jaarlijks rekening en verantwoording bij de kantonrechter afleggen. Dit wordt in de praktijk als vervelend (vernederend) ervaren. Het doet geen recht aan de jarenlange (vertrouwens)relatie.

  1. De bewindvoerder wordt beperkt in zijn handelen.

  Ter besparing van erfbelasting is het soms zinvol om tijdens het leven vermogen te schenken. Ook met het oog op de eigen bijdrage van de Wet langdurige zorg (voorheen de AWBZ) kan het zinvol zijn om schenkingen te doen.

  Voor het doen van een schenking heeft een bewindvoerder machtiging nodig van de kantonrechter. Wist je dat de bewindvoerder deze toestemming in beginsel niet krijgt? Jouw fiscale planningsmogelijkheden worden dus erg beperkt door het bewind. In het kader van Estate Planning is een levenstestament dus een onmisbaar instrument.

Bovenstaande nadelen voorkom je door het opstellen van een levenstestament. Je houdt hiermee zelf de regie. Wij denken graag met je mee en zullen jouw belangen altijd voorop stellen.

Veelgestelde vragen

 • Formeel is een notariële akte geen vereiste. Echter, de meeste instantie eisen voor het financieële gedeelte wel een notariële akte. Hiermee weten zij namelijk zeker wie de volmacht heeft getekend en of hij/zij dit ook nog kon doen. De notaris controleert namelijk de identiteit van de volmachtgever en toets zijn/haar wilsbekwaamheid.

 • Nee, de wetgever heeft geen drempel willen opwerpen. Een zelf opgestelde medische volmacht is ook geldig en zal ik de praktijk daar artsen ook (moeten) worden geaccepteerd.

 • Als je niets regelt en je kunt jouw eigen belangen niet meer behartigen, dan is het enige alternatief het zogenaamde meerderjarigenbewind. Dit bewind heeft meerdere nadelen.

 • Ja, dat is mogelijk. Dit kan je echter zoveel mogelijk beperken door meedere personen te benoemen en/of een toezichthouder te benoemen.

Heb je een vraag over het levenstestament? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.