Ruzie over de erfenis

Onze ervaring is dat de afhandeling van een erfenis steeds vaker leidt tot ruzies, vooral als de onderlinge familieverhoudingen al niet optimaal zijn. Onze advocaten helpen jou bij alle kwesties die bij een erfenis kunnen spelen, zoals de verdeling, een conflict met de executeur, de wijze waarop een kind de financiën van een ouder heeft beheerd, of het opeisen van de legitieme portie.

Veelgestelde vragen bij ruzie over de erfenis

 • De executeur regelt de erfenis namens de erfgenamen. In de wet staat wat een executeur mag of moet doen, maar die taken en bevoegdheden zijn ook vaak in het testament nader uitgewerkt. Een van de belangrijkste taken van de executeur is dat deze tijdens zijn werkzaamheden ook de vertegenwoordiger is van alle erfgenamen. Als erfgenaam ben je dus niet bevoegd om zelf iets te doen met de erfenis zolang er een executeur is. Je mag als erfgenaam daarom van de executeur verwachten dat hij zijn taken op een goede en voortvarende manier uitvoert, waarbij hij periodiek overlegt met de erfgenamen en hen informeert over de stand van zaken.

  Als je ontevreden bent over de wijze waarop de executeur zijn taken uitvoert, neem dan contact met ons op. Ook de executeur is bij ons aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand. Advocaat Bob Theunissen schreef in een blog over wat je mag verwachten van een executeur.

 • Een ouder kan in een testament zijn/haar kind(eren) onterven. Maar, je staat als onterfd kind niet helemaal met lege handen. Je hebt namelijk een wettelijk recht op je legitieme portie. Als de langlevende ouder nog leeft is die legitieme portie vaak nog niet opeisbaar. Let erop dat je maximaal vijf jaar na het overlijden van de ouder een beroep doet op je legitieme portie.

 • Als je erfgenaam bent kun je een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wat in jouw situatie verstandig is, is onder andere afhankelijk van de omvang van de erfenis. Let goed op en vraag bij twijfel advies aan een deskundige. Een eenmaal gemaakte keuze kun je namelijk achteraf niet meer wijzigen.

 • Als erfgenaam heb je sterke rechten en heb je recht op informatie over de erfenis: waar bestaat de erfenis uit, wie is erfgenaam en hoe wordt de erfenis verdeeld? De andere erfgenamen en/of de executeur moeten jou als erfgenaam bij de afwikkeling betrekken. Ook mogen ze de erfenis in de regel niet zonder jouw medewerking en goedkeuring verdelen. Als ze jou toch negeren dan kan het helpen om in een mail/brief duidelijk aan te geven welke informatie je wil hebben, of om aan te sturen op een (familie)overleg. Helpt dat niet, dan staan onze advocaten voor je klaar om je verder te adviseren.

 • Regelmatig zien wij erfenissen waarbij het een betrokkene opvalt dat er voor het overlijden al grote sommen geld aan anderen zijn overgeboekt, of dat er bijvoorbeeld opvallend veel pinopnames zijn gedaan. Dat is niet altijd onrechtmatig, maar het komt helaas ook voor dat er wel degelijk sprake is van financieel misbruik. Vermoed je financieel misbruik? Verzamel zo veel mogelijk bewijzen en vraag om uitleg aan de betrokken persoon. Schakel op tijd deskundige hulp in als je niet verder komt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.
 • Erfenis verdelen

  Wanneer iemand in je naaste omgeving komt te overlijden, moeten er vaak veel zaken geregeld worden. Wij ontnemen graag de (juridische) zorgen en begeleiden jou in dit proces. Neem daarom vooral contact op met één van onze specialisten. Zij denken graag met jullie mee.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Schenkingen & giften

  Als je graag wil schenken, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om te schenken tijdens leven (schenken ‘met de warme hand’), schenken als hulp bij studie van de (klein)kinderen of als ze een woning kopen, de start van een onderneming, om erfbelasting te besparen of om een lagere ‘eigen bijdrage’ te betalen als je zorg nodig hebt. Goed voorbereid schenken houdt het vermogen in de familie. Onze notarissen denken graag mee naar de oplossing die bij jouw past.
 • Levenstestament & volmacht

  Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent – bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte – om je eigen wil te bepalen? Je kunt hiervoor een eigen regeling treffen in een levenstestament  (‘volmacht verlenen’). Advies van onze notarissen: start hier tijdig mee. Dat voorkomt namelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder moet benoemen.

Duidelijk Hekkelman.