Erfrecht advocaat in de arm nemen?

We zien vaak dat er sprake is van een gevoel van onrecht bij de nabestaanden dat volgens hen rechtgezet moet worden. De vraag is dan of dat ook juridisch haalbaar is. Een rechter oordeelt namelijk niet op basis van emoties of gevoel, maar op basis van feiten en de wet. Wil je weten of jouw probleem juridische kans van slagen heeft? Op deze pagina lees je hoe wij je kunnen helpen.

Het overlijden van een familielid maakt meestal veel los. Steeds vaker ontstaat er tussen nabestaanden ruzie over de verdeling van de nalatenschap, vooral als de familieverhoudingen al verstoord zijn.

Enkele voorbeelden van veel voorkomende oorzaken van conflicten:

  • Erfgenamen die geen informatie krijgen van de executeur of van mede erfgenamen;
  • kinderen die de geldigheid van het testament in twijfel trekken;
  • broers/zussen die vinden dat hun andere broer of zus financieel misbruik heeft gemaakt van de ouder;
  • kinderen die zich benadeeld voelen doordat ze onterfd zijn of omdat ze veel minder schenkingen hebben gekregen dan broer of zus.

Waar kun je een erfrecht advocaat voor inschakelen?

Een advocaat komt in beeld als het de erfgenamen niet lukt om onderling afspraken te maken over de verdeling van de erfenis. Hieronder hebben we een aantal voorbeelden op een rijtje gezet wanneer een erfrecht advocaat uitkomst kan bieden:

  • Het inschatten van de kansen om een testament nietig te laten verklaren.
  • Het afdwingen van informatie bij weigerachtige erfgenamen of executeurs.
  • Procederen bij de rechtbank over de verdeling van de erfenis als het onderling niet lukt om die verdeling te regelen.
  • Het beroep op jouw kindsdeel (legitieme portie) als gevolg van onterving.
  • Het controleren van de executeur of het aanvragen van ontslag van de executeur bij de rechtbank.

Neem vrijblijvend contact met ons op over jouw situatie.

Erfrecht advocaat: onderling oplossen of een rechtszaak starten?

Er is een toename van het aantal procedures over erfrechtzaken. Onze ervaring is dat mensen zich vaak niet realiseren dat een procedure maanden of soms jaren kan duren. En dat het resultaat kan ook nog eens tegenvallen. Dat is vaak een reden om onder begeleiding van gespecialiseerde advocaten in gesprek te gaan met elkaar over de verdeling van de nalatenschap. We slagen er regelmatig in om op die manier een conflict in de kiem te smoren. Een snelle en prettige oplossing.

“Naar aanleiding van een zeer schrijnende afwikkeling van een nalatenschap, die al ruim drie jaar voortduurde en waarin vele professionals steken hebben laten vallen, hebben wij uiteindelijk contact gezocht met Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen. Na een kennismakingsgesprek met Helmy Schellens is de casus zeer goed opgepakt en binnen een aantal maanden tot een goed einde gebracht.

Er werd duidelijk, snel en concreet gecommuniceerd en gehandeld. Het contact verliep professioneel, zakelijk en correct, maar zeer zeker ook met een persoonlijke touch. Dat vind ik van groot belang in zaken op het gebied van Familie- en Erfrecht of misschien beter gezegd, juist op het gebied van Familie- en Erfrecht. Chapeau en nogmaals bedankt. Jullie hebben de zon weer laten schijnen voor mijn ouders.”

– Mvr. Cuppen, cliënt

Wat zijn de kosten van een erfrecht advocaat?

Het inschakelen van een advocaat kost geld. Daar kunnen we helaas niet omheen. We zijn echter wel kritisch op de kosten en zullen jou altijd een kosten-baten analyse geven. Want je wil natuurlijk niet dat jouw erfdeel volledig opgaat aan een advocaat.

Delen van kosten door samen op te trekken

Ook komt het regelmatig voor dat we voor meer erfgenamen in één zaak optreden en dat is qua kostenspreiding zeer interessant. Je moet het dan wel samen eens zijn (en blijven) over de aanpak. Aan ons de taak om deze aanpak met alle betrokkenen goed door te spreken en vast te leggen.

Rechtsbijstandsverzekeraar betaalt kosten

Veel mensen zijn tegenwoordig verzekerd voor de kosten van een advocaat in een erfrechtkwestie. Ons advies is om bij een geschil bij de verzekeraar na te gaan of er dekking is. En, zo ja, wat het kostenmaximum is. Het is in ieder geval belangrijk om tijdig het geschil te melden.

De mogelijkheden verschillen per polis. Het is dus altijd goed om eerst contact op te nemen met de advocaten van Hekkelman. Zij kunnen je uitleggen waar je op moet letten en hoe je het gesprek aan kunt gaan met je rechtsbijstandverzekering.

Kies voor een erfrecht advocaat van Hekkelman

Onze erfrecht advocaten geven duidelijk advies geven over jouw juridische positie, opties, kansen en risico’s en hoe te komen tot een oplossing. Daarbij weten we hoe belangrijk het is om daarbij rekening te houden met de emoties die spelen. Bovendien komt onze mediationervaring van pas om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, stappen we samen naar de rechter.

Helmy Schellens, Yasmina de Groot-Amtari en Bob Theunissen zijn onze specialisten en beschikken over vele jaren aan proceservaring. Daarnaast zijn Helmy Schellens en Yasmina de Groot-Amtari lid van de VEAN, de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland, een specialisatievereniging van de Orde van Advocaten.

Twijfel je over een eerlijke verdeling van de erfenis? Motieven van de mede-erfgenamen? De oneerlijke verdeling van schenkingen en andere zaken rondom de financiële afwikkeling na het overlijden? Een erfrecht advocaat kan je hierbij helpen.

Plan een telefoongesprek

Vraag nu een vrijblijvende telefonische intake aan. In een gesprek van maximaal 20 minuten bespreken we je vraag en wordt duidelijk of dat je een zaak hebt.

Duidelijk Hekkelman.