Gevolgen scheiding op kinderen  

Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken maken over de kinderen. Wanneer ouders gaan scheiden, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, als wanneer samenwonende ouders uit elkaar gaan.

Veelgestelde vragen over de gevolgen van een scheiding op de kinderen

 • In een ouderschapsplan maak je als ouders afspraken over de kinderen, zoals over de zorg- en opvoedingstaken en de kosten die gelden na de scheiding. Deze kwesties vormen vaak een discussiepunt tussen ouders. Het is daarom verstandig om hierover duidelijke afspraken te maken. Dat helpt problemen in de toekomst te voorkomen.

 • In het ouderschapsplan staat op welk adres de kinderen staan ingeschreven, hoe de zorg- en opvoedingstaken tussen de ouders zijn verdeeld, hoe de ouders informatie over de kinderen uitwisselen en hoe zij de kosten van de kinderen verdelen en betalen. Natuurlijk kunnen de ouders in een ouderschapsplan nog veel meer afspraken maken, zoals wie ouderavonden op school bezoekt en wie bepaalde beslissingen over de kinderen neemt.

 • Gezag is de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de kinderen. Uitgangspunt in de wet is dat beide ouders na een scheiding het gezamenlijk gezag over de kinderen behouden. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan de rechter hiervan afwijken en een van de ouders belasten met het gezag.

 • Met co-ouderschap wordt de situatie bedoeld waarbij de zorg voor de kinderen (bijna) gelijk is verdeeld tussen beide ouders.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.
 • Scheiden

  Een scheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel geregeld moet worden. In een emotioneel lastige periode moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Denk aan regelingen voor de kinderen, alimentatie, financiën, pensioenaanspraken, de waardering van de onderneming. De keuzes hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote juridische, financiële en fiscale gevolgen hebben.  Een deskundige en zorgvuldige begeleiding bij die keuzes is dan ook erg belangrijk.
 • Trouwen & geregistreerd partnerschap

  Een relatie, samenwonen en daarna: trouwen? Wat verandert er nu eigenlijk door het ja-woord? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar is dit ook jouw bedoeling? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap? Raadpleeg onze notarissen in Nijmegen en Arnhem voor een antwoord op deze en vergelijkbare vragen.
 • Samenwonen

  Een grote stap: samenwonen. Voor ongehuwde partners is een samenlevingsovereenkomst een must. Wij helpen jou graag bij het opstellen van jouw samenlevingsovereenkomst. Wat kun je er allemaal in regelen? Zorg ervoor dat jij je goed laat informeren door een van onze specialisten.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.

Duidelijk Hekkelman.