Scheiden

Als je uit elkaar gaat komt er veel op je af. Het is niet alleen een emotioneel moeilijke tijd, maar je moet ook veel regelen. Hoe gaat het verder met de kinderen, hoe moet het vermogen worden verdeeld en hoe zit het met eventuele alimentatie? Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote gevolgen hebben. Onze specialisten helpen jou om tot een oplossing te komen. Dat doen ze bij voorkeur via overleg, maar als dat niet lukt gaan ze een procedure niet uit de weg.

Veelgestelde vragen als je gaat scheiden

 • Ja, want alleen advocaten mogen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

 • Allereerst zul je, bij voorkeur samen, moeten beslissen welke wijze van scheiden het beste bij jou en bij de situatie past. Scheiden kan namelijk op verschillende manieren. Je kunt samen een neutrale advocaat-mediator inschakelen, of ieder naar een eigen advocaat gaan voor een traditionele – of een overlegscheiding.

 • Mediation is geschikt als beide echtgenoten bereid en in staat zijn om met elkaar en onder leiding van een neutrale advocaat-mediator over de gevolgen van de echtscheiding te praten. De afspraken worden opgeschreven in een overeenkomst (een echtscheidingsconvenant).

 • Bij een overlegscheiding/Collaborative Divorce hebben beide echtgenoten ieder een eigen advocaat, en vinden er gesprekken plaats tussen de echtgenoten en advocaten over de kwesties die zij moeten regelen. Daarnaast is een onpartijdige coach/psycholoog betrokken en vaak ook een financieel deskundige. Met behulp van dit team professionals wordt gewerkt aan een oplossing op maat. Beide echtgenoten stemmen ermee in dat er niet wordt geprocedeerd. De afspraken worden dan vastgelegd in een overeenkomst.

 • Als je het samen niet eens wordt over één of meerdere punten, dan moet de rechter een knoop doorhakken. In dat geval hebben beide partijen een eigen advocaat nodig. Deze variant is het meest belastend en kostbaar.

 • Als je kiest voor een mediation of een overlegscheiding is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer drie tot zes maanden. Afhankelijk van de persoonlijke wensen en omstandigheden kan het traject sneller of langzamer verlopen. Procedures waarin de rechter knopen moet doorhakken duren langer, vaak minimaal negen maanden. Wordt vervolgens tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof, dan moet je rekening houden met meer dan een jaar.

 • De kosten hangen af van de tijd die wij aan jouw zaak moeten besteden. Wij verlenen alleen rechtsbijstand op betalende basis, dus niet op basis van gefinancierde rechtshulp (een toevoeging). Het eerste half uur begeleiding (telefonisch of op kantoor) is kosteloos. Wij zijn ons bewust van jouw belang om de kosten zo laag mogelijk te houden, informeren je over wat je zelf kunt doen. Je mag van ons verwachten dat we efficiënt en niet onnodig escalerend werken.

 • Bij mediation en de overlegscheiding verloopt de procedure schriftelijk. De rechtbank legt de gemaakte afspraken vast en stuurt per post de uitspraak naar de advocaat. Bij een conflictsituatie dient de ene echtgenoot bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in. Op dit moment kan ook gevraagd worden om een gezagsvoorziening, zorgregeling, kinder- en/of partneralimentatie, verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden. De echtgenoot mag daarop schriftelijk reageren via een advocaat en ook zelf verzoeken doen. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats en daarna volgt een uitspraak.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.
 • Alimentatie betalen of krijgen

  Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn belangrijke onderwerpen bij een scheiding. De berekening kan ingewikkeld zijn en de uitkomst heeft vaak langdurige gevolgen. Laat je daarom goed adviseren. De familierechtadvocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met alimentatieberekeningen en staan zowel de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) als de alimentatieplichtige (de betaler) bij.
 • Scheiden en kinderen

  Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken maken over de kinderen. Wanneer ouders gaan scheiden, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, als wanneer samenwonende ouders uit elkaar gaan.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Trouwen & geregistreerd partnerschap

  Een relatie, samenwonen en daarna: trouwen? Wat verandert er nu eigenlijk door het ja-woord? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar is dit ook jouw bedoeling? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap? Raadpleeg onze notarissen in Nijmegen en Arnhem voor een antwoord op deze en vergelijkbare vragen.

Duidelijk Hekkelman.