Scheiden

De beslissing om te scheiden neem je niet zomaar en gaat vaak gepaard met heftige emoties, stress en zorgen. Je zult in die periode ook belangrijke keuzes moeten maken. Er zijn verschillende manieren om de scheiding te regelen. De ene manier is niet beter of slechter. Het gaat erom dat je de vorm kiest die het beste bij jou/jullie en jouw situatie past.

Bij een echtscheiding denken mensen vaak alleen aan het inschakelen van een advocaat. In sommige situaties is ook een notaris nodig. Denk aan het wijzigen van het testament of het opstellen van een akte tot verdeling.
Bij Hekkelman werken zowel ervaren echtscheidingsadvocaten als notarissen die gespecialiseerd zijn in het familierecht. Zij werken geregeld samen bij complexere echtscheidingen.

De keuzes die je maakt hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote juridische, financiële en fiscale gevolgen hebben. Een deskundige en zorgvuldige begeleiding bij die keuzes vinden wij erg belangrijk. Neem daarom gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten of notarissen voor het antwoord op jouw juridische vragen.

Opwelke manieren kan ik scheiden?

Het is onze ervaring dat een regeling altijd de voorkeur heeft boven een procedure.  De advocaten van Hekkelman bieden de volgende mogelijkheden om een scheiding af te wikkelen

Mediation

Deze vorm is geschikt als jullie allebei bereid en in staat zijn om met elkaar en onder leiding van een neutrale advocaat-mediator over de gevolgen van de echtscheiding te praten. Een mediator kiest geen partij en geeft geen advies. Wel verstrekken wij als mediator de juridische informatie en we dragen opties aan. We leiden het gesprek tussen jullie en maken daarvan een verslag. Tot slot leggen we de afspraken vast in een overeenkomst (convenant) en zorgen voor de afhandeling van de procedure bij de rechtbank. Die procedure bij de rechtbank is een formaliteit omdat de rechtbank alleen de afspraken bekrachtigt. oor meer informatie lees dit blog mediation

Overlegscheiding

Deze variant lijkt op mediation. Het belangrijkste verschil is echter dat je een eigen advocaat hebt die jou adviseert en begeleidt bij de gesprekken met de andere advocaat. Ook hier is het de bedoeling om in overleg tot afspraken te komen. Die worden dan vastgelegd in een convenant. De procedure is vervolgens hetzelfde als bij mediation. Als het toch niet lukt om afspraken te maken, kan de advocaat voor jou een procedure bij de rechter starten.

Collaborative Divorce

In deze variant heb je ook allebei een eigen advocaat en accepteer je dat die advocaten geen procedure mogen starten als het niet lukt om tot afspraken te komen. Er is ook een neutrale coach betrokken en waar nodig een neutrale financieel expert. Meer informatie kun je vinden op de pagina ‘Overlegscheiding advocaat’ en op www.vccp.nl  

Procederen

Als een regeling in overleg echt niet mogelijk is, kun je de rechter vragen om over alle geschilpunten te beslissen. In dat geval heb je allebei een eigen advocaat nodig. Deze variant is het meest belastend en kostbaar.

Over welke onderwerpen moet je afspraken maken bij een scheiding?

De meest voorkomende onderwerpen zijn:

 • Als er kinderen zijn moet je als ouders een ouderschapsplan maken.
 • het bepalen van de kosten van de kinderen en ieders bijdrage daarin,
 • is er aanspraak op partneralimentatie en zo ja wat heeft diegene dan nodig en wat kan de ander betalen?
 • Het verdelen van de bezittingen en schulden bij een gemeenschap van goederen of het afwikkelen van de huwelijke voorwaarden.
 • Afspraken maken over het opgebouwde pensioen.

Bij alle onderwerpen spelen ook fiscale aspecten een rol. Wij hebben de expertise om over alle onderwerpen te adviseren.

Veelgestelde vragen als je gaat scheiden

 • Ja, want alleen advocaten mogen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

 • Een overlegtraject en de formele afwikkeling van de scheiding neemt gemiddeld drie tot zes maanden in beslag. Afhankelijk van de persoonlijke wensen en omstandigheden kan het traject sneller of langzamer verlopen.
  Een procedure waarin de rechter knopen moet doorhakken duurt al gauw negen maanden tot een jaar. Het kan nog langer duren als een van jullie hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank.

 • De kosten hangen af van de tijd die wij aan jouw zaak moeten besteden. Wij verlenen alleen rechtsbijstand op betalende basis, dus niet op basis van gefinancierde rechtshulp. Het eerste half uur begeleiding (telefonisch of op kantoor) is kosteloos.
  Wij zijn ons bewust van jouw belang om de kosten zo laag mogelijk te houden, informeren je over wat je zelf kunt doen en wij werken efficiënt en niet onnodig escalerend.
  Zeker is dat een overlegtraject goedkoper is dan een procedure. Als je kiest voor mediation betaal je samen de kosten dus dat is een voordeel. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

 • Bij mediation en de overlegscheiding hoef je niet naar de rechtbank. De rechter bekrachtigt de gemaakte afspraken en stuurt per post de uitspraak naar de advocaat.

  Bij een conflictsituatie dient een van jullie bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding in waarin je ook kunt vragen om kinder- en/of partneralimentatie, verdeling gemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden. De andere echtgenoot kan daarop alleen schriftelijk reageren via een advocaat en ook zelf verzoeken doen. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats en in de regel volgt daarna een uitspraak. Van die uitspraak kan degene die daarover niet tevreden binnen drie maanden hoger beroep instellen bij het gerechtshof.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.
 • Alimentatie betalen of krijgen

  Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn belangrijke onderwerpen bij een scheiding. De berekening kan ingewikkeld zijn en de uitkomst heeft vaak langdurige gevolgen. Laat je daarom goed adviseren. De familierechtadvocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met alimentatieberekeningen en staan zowel de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) als de alimentatieplichtige (de betaler) bij.
 • Scheiden en kinderen

  Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken maken over de kinderen. Wanneer ouders gaan scheiden, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, als wanneer samenwonende ouders uit elkaar gaan.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Trouwen & geregistreerd partnerschap

  Een relatie, samenwonen en daarna: trouwen? Wat verandert er nu eigenlijk door het ja-woord? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar is dit ook jouw bedoeling? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap? Raadpleeg onze notarissen in Nijmegen en Arnhem voor een antwoord op deze en vergelijkbare vragen.

Duidelijk Hekkelman.