Overlegscheiding advocaat

Een scheiding kan juridisch en financieel complex zijn, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden, grote financiële belangen en / of een onderneming. Ook spelen bij een scheiding emoties een grote rol, zeker als er kinderen zijn. Deze emoties kunnen het treffen van een duurzame regeling aanmerkelijk in de weg staan en een jarenlange strijd opleveren. In een scheiding is een deskundige begeleiding dan ook onontbeerlijk.

Een scheiding kan op verschillende manieren worden geregeld:

 • Op de traditionele wijze met behulp van ieder een eigen advocaat.
 • Door middel van mediation onder leiding van een onpartijdige professional;
 • Via een overlegscheiding (ook wel collaborative divorce genoemd). Deze manier is in veel gevallen de beste optie.

Het grootste verschil tussen een overlegscheiding en de andere twee vormen van scheiding is dat bij een overlegscheiding de partners worden begeleid door een multidisciplinair team. Beide partijen hebben een eigen advocaat en in ieder geval is ook een coach betrokken, een onpartijdige gedragsdeskundige. Daarnaast kunnen andere professionals worden toegevoegd, zoals een financieel deskundige of een kindspecialist. Met behulp van dit team wordt een basis gelegd om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen als partner en toch voor de kinderen nog samen ouder te blijven.

Wat is een overlegscheiding of collaborative divorce?

Het bijzondere aan een overlegscheiding is dat een multidisciplinair team wordt ingeschakeld:

 • Twee advocaten die de belangen van de eigen cliënt behartigen.
 • Een coach die als objectieve partij het proces begeleidt en oog heeft voor beide partijen. Dit is altijd een academisch geschoolde deskundige, vaak een psycholoog of orthopedagoog.

Daarnaast kunnen ook andere professionals deel uit maken van het overlegscheidingsteam zoals:

 • Een onpartijdig financieel deskundige, die de financiële aspecten en de gevolgen van mogelijke oplossingen in kaart brengt.
 • Een kindspecialist.

De combinatie van een eigen advocaat als vertrouwenspersoon en een coach en een financial als objectieve begeleider leidt tot een proces, gebouwd op vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Werkwijze overlegscheiding: rollen van de advocaat en professionals

Een collaborative divorce begint altijd met een of meerdere individuele gesprekken met de coach. Gesproken wordt over de relatie, de reden van de scheiding en de onderliggende emoties. Door deze informatie is de coach tijdens de groepsgesprekken in staat bepaalde wensen en keuzes van een cliënt te doorgronden en te vertalen voor de andere cliënt. Daardoor ontstaat vaak meer begrip voor elkaars standpunten, waardoor een volgende stap gezet kan worden gezet in plaats van dat een patstelling ontstaat.

De financieel deskundige is objectief en zorgt voor financiële inzichten die voor beide partijen betrouwbaar zijn. Hij brengt de financiële situatie in kaart en onderzoekt de verschillende opties, zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden.

De rol en werkwijze van de advocaten in een overlegscheiding is van cruciaal belang. Zij committeren zich vooraf mee te werken richting een constructieve oplossing waardoor partijen de scheiding goed kunnen afsluiten en hun leven weer kunnen oppakken. De advocaten in een overlegscheiding houden ook oog voor de belangen van de andere cliënt, dat is bij een traditionele scheidingsadvocaat niet het geval.

“Wordt voor een overlegscheiding gekozen en geen overeenstemming bereikt, dan zullen beide partijen voor de scheiding op zoek moeten naar een nieuwe advocaat. De betrokken advocaten kunnen hun cliënten dan niet langer vertegenwoordigen. Dit zou als nadeel gezien kunnen worden, maar in de praktijk pakt dit vaak positief uit. Het zorgt ervoor dat alle partijen er belang bij hebben zich volledig in te zetten om tot een regeling te komen.”

Verschillen tussen overlegscheiding, mediation en een traditionele scheiding

Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechter. Ingeval van gehuwde partners kan een gang naar de rechter dus niet worden voorkomen. Hoe het traject bij de rechter verloopt, kan wel worden beïnvloed. Ingeval van een succesvolle overlegscheiding wordt een allesomvattende regeling getroffen die aan de rechter wordt voorgelegd. De  echtscheidingsprocedure is dan slechts een hamerstuk. Aldus wordt een langdurige, kostbare en onvoorspelbare route bij de Rechtbank voorkomen.

Iedere partij een eigen advocaat

Beide partners nemen een eigen advocaat in de arm die alleen de belangen van de eigen cliënt behartigt. Het overleg wordt niet door partijen zelf gevoerd, maar door hun advocaten, als tegenstanders. Deze wijze van communiceren kan (ook onbedoeld) veel ruis veroorzaken en leiden tot escalatie. In dat geval volgt een vaak langdurige echtscheidingsprocedure waaraan hoge kosten verbonden zijn en die beschadigend werkt zowel voor de ex-partners als voor de kinderen.

Mediation

Beide partijen worden bijgestaan door één onpartijdige professional die hen begeleidt naar een overeenkomst. Dit werkt alleen indien beide partners de wil hebben er samen uit te komen èn als sprake is van gelijkwaardigheid tussen de partners. Een ongelijkwaardige relatie, bijvoorbeeld wanneer de ene partner financieel krachtiger of verbaal sterker is, vormt een risico. Ook kan in een mediation het gevoel ontstaan er alleen voor te staan.

Overlegscheiding

Beide partijen hebben een eigen advocaat. Deze behartigt het belang van de eigen cliënt, maar heeft ook oog voor het belang van de andere partij. Daarnaast is sprake van begeleiding door een onpartijdige coach en een financieel deskundige. Met behulp van dit multidisciplinaire team wordt een allesomvattende, duurzame regeling getroffen. Deze regeling wordt vervolgens op verzoek van de beide advocaten door de Rechtbank in een echtscheidingsbeschikking vastgelegd.

Veelgestelde vragen rondom de overlegscheiding

 • Een collaborative divorce ( overlegscheiding) is niet altijd een goedkope manier om te scheiden omdat je allebei een eigen advocaat hebt én er daarnaast nog twee andere deskundigen aansluiten.

  Maar een traditionele echtscheiding met twee tegenover elkaar staande advocaten is in veel gevallen niet goedkoper en aanmerkelijk stressvoller. In dat laatste scenario ben je in ieder geval de regie – en de mogelijkheid van een oplossing op maat – kwijt.

 • Hoe lang een overlegscheiding precies duurt, is moeilijk te zeggen. Elke scheiding is uniek. Een scheiding waarbij beide partijen het volledig eens zijn zal snel zijn afgerond, een vechtscheiding duurt sowieso lang. Het hangt dus af van de situatie, maar zelfs als over meerdere zaken verschil van inzicht bestaat, zal een overlegscheiding doorgaans sneller zijn afgerond dan een traditionele scheiding.

 • De meeste advocaten die gespecialiseerd zijn in collaborative divorce hebben inmiddels een netwerk opgebouwd van deskundigen waarmee zij al vaker een overlegscheiding succesvol hebben afgerond. Zo kunnen ook de advocaten van Hekkelman advies geven over een advocaat voor de andere partner alsmede over de in te schakelen coach en financieel deskundige.

  Het is natuurlijk wel belangrijk dat ook je partner een goed gevoel heeft bij zijn of haar advocaat en de onpartijdige deskundigen.

 • De belangrijkste overeenkomst tussen een overlegscheiding en mediation is dat je in beide gevallen de intentie hebt om er op een fatsoenlijke manier met elkaar uit te komen.

  Het grootste verschil is dat bij een mediation maar één begeleider, die tevens advocaat kan zijn, betrokken is voor beide partijen. Bij een collaborative divorce hebben beide partners een eigen advocaat, waarbij ook nog een coach en een financieel deskundige aanschuiven. Beide advocaten houden het grote plaatje in het oog, maar behartigen wel de belangen van hun eigen cliënten.

  Dit voorkomt dat een van de cliënten het gevoel kan krijgen dat er partijdig gehandeld wordt. Vooral indien geen gelijkwaardigheid tussen de partners bestaat, bijvoorbeeld wanneer één van hen financieel sterker staat of beschikt over meer (juridische) kennis, zorgt dit ervoor dat zij zich tijdens het scheid

 • Ja! Overlegscheiding is in Amerika ontstaan en over komen waaien naar Europa.

  Collaborative divorce is simpelweg de Engelstalige term voor wat we in goed Nederlands een overlegscheiding noemen.

 • Nee, alleen een advocaat die de gespecialiseerde opleiding voor collaborative divorce gevolgd heeft mag een overlegscheiding uitvoeren. Deze advocaat moet lid zijn van de Vereniging van Collaborative Divorce, de VvCP.

  Het is dus belangrijk op zoek te gaan naar de juiste advocaat met de juiste opleiding. Bij Hekkelman is Willemien Noordraven die advocaat. Zij heeft in een van de eerste lichtingen de opleiding voor collaborative divorce succesvol afgerond en dus al vele jaren ervaring met dit type scheidingen.

Overlegscheiding in de praktijk

 • Advocaat Willemien Noordraven, gespecialiseerd in overlegscheidingen, geeft uit haar eigen ervaring het volgende voorbeeld:

  “Het betrof hier een situatie waarin de man aanzienlijk meer geld verdiende dan de vrouw. Ze woonden in een duur huis met een zwembad en alle mogelijke luxe. Na de scheiding zou zij komen te wonen in een huurwoning die nog steeds prima is, maar niet dat geweldige huis met het zwembad. Daarbij hadden ze een aantal puberende kinderen.

  De vrouw had als standpunt dat het huis van de man verkocht moest worden. Een standpunt dat juridisch onhaalbaar is, want als de man het kan betalen en het niet ten koste gaat van de alimentatie zal de man van de rechter altijd in het huis mogen blijven wonen.

  De vrouw vond het moeilijk om hierover te praten, waardoor de coach een waardevolle rol kon vervullen door hier oog voor te hebben. Al snel werd duidelijk dat het de vrouw helemaal niet om het huis te doen was, maar dat er vooral de angst onder zat dat haar kinderen vooral bij de man in de luxe en het zwembad wilden leven. Toen de man dat hoorde gaf hij aan dat als dát het probleem was, daar hele strakke afspraken over gemaakt konden worden omdat hij ook wilde dat de kinderen bij allebei de ouders zouden verblijven.

  Toen die hobbel, die tot een vechtscheiding had kunnen leiden, was genomen is deze complexe overlegscheiding verder zonder problemen afgerond. Zij hebben echt een basis gelegd om ondanks dat zij niet langer getrouwd waren, zij toch normaal met elkaar om konden blijven gaan en vooral goede ouders voor hun kinderen konden blijven zijn.”

 • Niels van Leeuwen, medisch specialist

  “Een echtscheiding is op alle mogelijke vlakken complex en emotioneel. Goede hulp is hierbij onontbeerlijk! Willemien analyseert en inventariseert zeer snel en haarscherp. Haar grote ervaring op dit gebied werkt zeer rustgevend.

  Zij heeft mij geïnspireerd tot een collaborative divorce; een procedure die in teamverband naar een overeenstemming toewerkt. Willemien stond mij in deze bij op onnavolgbare wijze; uiterst accuraat, uiterst deskundig, zeer realistisch en met een enorme vastberadenheid.

  Dit heeft geleid tot een ‘intelligente’ scheiding, waarbij beide partijen uiteindelijk tevreden zijn en elkaar ook nog in de ogen kunnen kijken. Welke redenen een scheiding ook moge hebben, met het hebben van kinderen is dit vooral van groot belang. Als man heb je een vrouw als Willemien nodig om je door dit onbekende gebied vol obstakels te loodsen.”

Duidelijk Hekkelman.