Scheiding vastleggen

Een scheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel geregeld moet worden. In een emotioneel lastige periode moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Denk aan regelingen voor de kinderen, alimentatie, financiën, pensioenaansprakende waardering van vermogensbestanddelen, zoals een onderneming. De keuzes hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote juridische, financiële en fiscale gevolgen hebben. Een deskundige en zorgvuldige begeleiding bij die keuzes is dan ook erg belangrijk.

Veelgestelde vragen over het vastleggen van een scheiding

 • De bank regelt dit door een van de partners te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De partner die de woning verlaat wordt ontslagen uit zijn verplichting tot het betalen/hebben van de hypotheek. Dit ontslag wordt vastgelegd in de akte van ontslag die de bank opmaakt. De bank stuurt deze akte naar de notaris. Deze akte en de akte van verdeling tekent u bij de notaris.

 • Volgens de wet ben je formeel nog steeds getrouwd als de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank nog niet is ingeschreven in de registers. Dat betekent dat als jij vóór die inschrijving overlijdt jouw ex nog van jou erft. Je kan jouw echtgenoot onterven en dat moet bij testament.

 • Ja, je kan in jouw testament een executeur aanwijzen. Die regelt de afwikkeling van jouw nalatenschap. Je voorkomt daarmee dat jouw ex namens jouw minderjarige kinderen jouw zaken komt doornemen of in jouw kasten komt kijken.

 • Jouw ex kan bij jouw overlijden (voor een gedeelte) erven via de kinderen. Nadat jouw kinderen jouw nalatenschap hebben geërfd, kunnen zij ook komen te overlijden. Dan is op dat moment het erfrecht van het kind van toepassing. Stel dat jouw kind ongehuwd was en zelf (nog) geen kinderen had en ook geen testament had opgemaakt, dan treedt het wettelijk erfrecht in werking. In dat geval zijn de andere ouder (jouw ex-partner) en eventuele broers en zusters de erfgenamen. Op die manier kan het dus gebeuren dat jouw nalatenschap via je kinderen toch nog bij je ex-partner terecht komt. Om dat te voorkomen, wordt de zogenaamde tweetrapsmaking in het testament opgenomen.

 • Vaak is in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over hoe het contract ontbonden moet worden. In het uiterste geval moet het samenlevingscontract ontbonden worden door een verklaring van een notaris, maar in de meeste gevallen is het niet nodig om naar de notaris te gaan om jullie samenlevingscontract te ontbinden. Wel kan het handig zijn om de notaris te laten weten dat jullie het samenlevingscontract hebben ontbonden, dan kan dat ook in het dossier worden opgenomen.

  • Bij een huwelijk: de akte kan opgesteld worden als je in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant en de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank;
  • Bij een geregistreerd partnerschap: de akte kan opgesteld worden als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de gemeente en je in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant;
  • Bij samenwonenden: er moet een onderhandse overeenkomst worden opgesteld waarin jullie gemaakte afspraken staan.
 • Als je uit elkaar gaat (bijvoorbeeld door een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde relatie bij samenwonen) zal het gezamenlijke bezit moeten worden verdeeld, zoals de woning, hypotheek en/of aandelen in een BV. Dat gebeurt bij notariële akte en wordt dus ook door ons geregeld. De notaris zal de akte inschrijven bij het Kadaster en hierdoor zal de woning op naam van een van beide partners komen te staan.

 • Zolang de kinderen minderjarig zijn wordt de erfenis die zij hebben verkregen namens hen beheerd door degene die het gezag heeft over het kind. Dat kan dus de andere ouder, jouw ex-partner zijn. Zodra het kind achttien jaar oud wordt, is het meerderjarig en vervalt het gezag van de ouder. Wil je voorkomen dat de andere ouder de erfenis gaat beheren? Of misschien voorkomen dat de kinderen vanaf hun achttiende de erfenis zelf gaan beheren en verkeerde keuzes maken over het geërfde bezit? Dan kun je daar een bewind over laten instellen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.