Scheiding vastleggen

Een scheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel geregeld moet worden. In een emotioneel lastige periode moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Denk aan regelingen voor de kinderen, alimentatie, financiën, pensioenaansprakende waardering van vermogensbestanddelen, zoals een onderneming. De keuzes hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote juridische, financiële en fiscale gevolgen hebben. Een deskundige en zorgvuldige begeleiding bij die keuzes is dan ook erg belangrijk.

Veelgestelde vragen over het vastleggen van een scheiding

 • De bank regelt dit door een van de partners te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. De partner die de woning verlaat wordt ontslagen uit zijn verplichting tot het betalen/hebben van de hypotheek. Dit ontslag wordt vastgelegd in de akte van ontslag die de bank opmaakt. De bank stuurt deze akte naar de notaris. Deze akte en de akte van verdeling tekent u bij de notaris.

 • Volgens de wet ben je formeel nog steeds getrouwd als de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank nog niet is ingeschreven in de registers. Dat betekent dat als jij vóór die inschrijving overlijdt jouw ex nog van jou erft. Je kan jouw echtgenoot onterven en dat moet bij testament.

 • Ja, je kan in jouw testament een executeur aanwijzen. Die regelt de afwikkeling van jouw nalatenschap. Je voorkomt daarmee dat jouw ex namens jouw minderjarige kinderen jouw zaken komt doornemen of in jouw kasten komt kijken.

 • Jouw ex kan bij jouw overlijden (voor een gedeelte) erven via de kinderen. Nadat jouw kinderen jouw nalatenschap hebben geërfd, kunnen zij ook komen te overlijden. Dan is op dat moment het erfrecht van het kind van toepassing. Stel dat jouw kind ongehuwd was en zelf (nog) geen kinderen had en ook geen testament had opgemaakt, dan treedt het wettelijk erfrecht in werking. In dat geval zijn de andere ouder (jouw ex-partner) en eventuele broers en zusters de erfgenamen. Op die manier kan het dus gebeuren dat jouw nalatenschap via je kinderen toch nog bij je ex-partner terecht komt. Om dat te voorkomen, wordt de zogenaamde tweetrapsmaking in het testament opgenomen.

 • Vaak is in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over hoe het contract ontbonden moet worden. In het uiterste geval moet het samenlevingscontract ontbonden worden door een verklaring van een notaris, maar in de meeste gevallen is het niet nodig om naar de notaris te gaan om jullie samenlevingscontract te ontbinden. Wel kan het handig zijn om de notaris te laten weten dat jullie het samenlevingscontract hebben ontbonden, dan kan dat ook in het dossier worden opgenomen.

  • Bij een huwelijk: de akte kan opgesteld worden als je in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant en de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank;
  • Bij een geregistreerd partnerschap: de akte kan opgesteld worden als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de gemeente en je in het bezit bent van een getekend echtscheidingsconvenant;
  • Bij samenwonenden: er moet een onderhandse overeenkomst worden opgesteld waarin jullie gemaakte afspraken staan.
 • Als je uit elkaar gaat (bijvoorbeeld door een scheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of einde relatie bij samenwonen) zal het gezamenlijke bezit moeten worden verdeeld, zoals de woning, hypotheek en/of aandelen in een BV. Dat gebeurt bij notariële akte en wordt dus ook door ons geregeld. De notaris zal de akte inschrijven bij het Kadaster en hierdoor zal de woning op naam van een van beide partners komen te staan.

 • Zolang de kinderen minderjarig zijn wordt de erfenis die zij hebben verkregen namens hen beheerd door degene die het gezag heeft over het kind. Dat kan dus de andere ouder, jouw ex-partner zijn. Zodra het kind achttien jaar oud wordt, is het meerderjarig en vervalt het gezag van de ouder. Wil je voorkomen dat de andere ouder de erfenis gaat beheren? Of misschien voorkomen dat de kinderen vanaf hun achttiende de erfenis zelf gaan beheren en verkeerde keuzes maken over het geërfde bezit? Dan kun je daar een bewind over laten instellen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.
 • Alimentatie betalen of krijgen

  Kinderalimentatie en partneralimentatie zijn belangrijke onderwerpen bij een scheiding. De berekening kan ingewikkeld zijn en de uitkomst heeft vaak langdurige gevolgen. Laat je daarom goed adviseren. De familierechtadvocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met alimentatieberekeningen en staan zowel de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) als de alimentatieplichtige (de betaler) bij.
 • Scheiden en kinderen

  Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken maken over de kinderen. Wanneer ouders gaan scheiden, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel bij het verbreken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, als wanneer samenwonende ouders uit elkaar gaan.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Trouwen & geregistreerd partnerschap

  Een relatie, samenwonen en daarna: trouwen? Wat verandert er nu eigenlijk door het ja-woord? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar is dit ook jouw bedoeling? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap? Raadpleeg onze notarissen in Nijmegen en Arnhem voor een antwoord op deze en vergelijkbare vragen.

Duidelijk Hekkelman.