Schenkingen & giften

Als je graag wil schenken, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om te schenken tijdens leven (schenken ‘met de warme hand’), schenken als hulp bij studie van de (klein)kinderen of als ze een woning kopen, de start van een onderneming, om erfbelasting te besparen of om een lagere ‘eigen bijdrage’ te betalen als je zorg nodig hebt. Goed voorbereid schenken houdt het vermogen in de familie. Onze notarissen denken graag mee naar de oplossing die bij jouw past.

Veelgestelde vragen over schenkingen en giften

 • Je kan bij de notaris voorwaarden (clausules) meegeven aan een schenking. Bijvoorbeeld:

  • Bewind. Op de schenking is een bewind geplaatst. De begiftigde kan hierdoor slechts beschikken over de schenking met medewerking van de bewindvoerder. De bewindvoerder is in de akte genoemd evenals de leeftijd van de begiftigde waarop het bewind vervalt.
  • Tweetrapper. Dit betekent dat alles wat de begiftigde ontvangt en bij zijn/haar overlijden nog over heeft van de schenking, overgaat naar de zogenaamde ‘verwachters’, bijvoorbeeld jouw overige (klein)kinderen.
  • Uitsluitingsclausule. Deze bepaling is vooral van betekenis indien de begiftigde in gemeenschap van goederen getrouwd is. Hiermee bepaal je wat er met de schenking gebeurt als de begiftigde gaat scheiden. Is het geld voor de begiftigde? Of delen de ex-partners jouw gift?
 • Bij een schenking op papier leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een geldbedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat je het geld nu nog niet kan missen, omdat het bijvoorbeeld “vastzit” in de woning. Als je aan bepaalde regels houdt, kan schenken op papier (fiscaal) voordelig zijn.

 • Een notariële akte kan nooit kwijtraken. Bovendien stelt de notaris altijd vast of de schenker de schenking uit vrije wil doet en of de schenker de beslissing neemt met zijn/haar volle verstand.

Heb je een vraag over schenkingen en giften? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Erfenis verdelen

  Wanneer iemand in je naaste omgeving komt te overlijden, moeten er vaak veel zaken geregeld worden. Wij ontnemen graag de (juridische) zorgen en begeleiden jou in dit proces. Neem daarom vooral contact op met één van onze specialisten. Zij denken graag met jullie mee.
 • Ruzie over de erfenis

  Wat is de rol van de erfrecht advocaat bij ruzie over de erfenis? Onze ervaring is dat de afhandeling van een erfenis steeds vaker leidt tot ruzies en conflicten in families, vooral als de onderlinge familieverhoudingen al niet optimaal zijn. Onze advocaten helpen jou bij alle kwesties die bij een erfenis kunnen spelen.
 • Levenstestament & volmacht

  Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent – bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte – om je eigen wil te bepalen? Je kunt hiervoor een eigen regeling treffen in een levenstestament  (‘volmacht verlenen’). Advies van onze notarissen: start hier tijdig mee. Dat voorkomt namelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder moet benoemen.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.

Duidelijk Hekkelman.