Schenkingen & giften

Als je graag wil schenken, dan zijn er verschillende manieren om dat te doen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om te schenken tijdens leven (schenken ‘met de warme hand’), schenken als hulp bij studie van de (klein)kinderen of als ze een woning kopen, de start van een onderneming, om erfbelasting te besparen of om een lagere ‘eigen bijdrage’ te betalen als je zorg nodig hebt. Goed voorbereid schenken houdt het vermogen in de familie. Onze notarissen denken graag mee naar de oplossing die bij jouw past.

Veelgestelde vragen over schenkingen en giften

  • Je kan bij de notaris voorwaarden (clausules) meegeven aan een schenking. Bijvoorbeeld:

    • Bewind. Op de schenking is een bewind geplaatst. De begiftigde kan hierdoor slechts beschikken over de schenking met medewerking van de bewindvoerder. De bewindvoerder is in de akte genoemd evenals de leeftijd van de begiftigde waarop het bewind vervalt.
    • Tweetrapper. Dit betekent dat alles wat de begiftigde ontvangt en bij zijn/haar overlijden nog over heeft van de schenking, overgaat naar de zogenaamde ‘verwachters’, bijvoorbeeld jouw overige (klein)kinderen.
    • Uitsluitingsclausule. Deze bepaling is vooral van betekenis indien de begiftigde in gemeenschap van goederen getrouwd is. Hiermee bepaal je wat er met de schenking gebeurt als de begiftigde gaat scheiden. Is het geld voor de begiftigde? Of delen de ex-partners jouw gift?
  • Bij een schenking op papier leg je op papier vast dat je iemand over een bepaalde tijd een geldbedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat je het geld nu nog niet kan missen, omdat het bijvoorbeeld “vastzit” in de woning. Als je aan bepaalde regels houdt, kan schenken op papier (fiscaal) voordelig zijn.

  • Een notariële akte kan nooit kwijtraken. Bovendien stelt de notaris altijd vast of de schenker de schenking uit vrije wil doet en of de schenker de beslissing neemt met zijn/haar volle verstand.

Heb je een vraag over schenkingen en giften? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.