Testament

Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.

Veelgestelde vragen over testamenten

  • Je kan bij de notaris voorwaarden (clausules) meegeven aan een erfenis. Bijvoorbeeld:

    • Bewind. Op de erfenis is een bewind geplaatst. De erfgenaam kan hierdoor slechts beschikken over de erfenis met medewerking van de bewindvoerder. De bewindvoerder is in de akte genoemd evenals de leeftijd van de erfgenaam waarop het bewind vervalt.
    • Tweetrapper. Dit betekent dat alles wat de erfgenaam ontvangt en bij zijn/haar overlijden nog over heeft van de erfenis, overgaat naar de zogenaamde ‘verwachters’, bijvoorbeeld jouw overige (klein)kinderen.
    • Uitsluitingsclausule. Deze bepaling is vooral van betekenis indien de erfgenaam in gemeenschap van goederen getrouwd is. Hiermee bepaal je wat er met de erfenis gebeurt als de ontvanger gaat scheiden. Is het geld voor de ontvanger? Of delen de ex-partners jouw erfenis?
  • Het kan voorkomen dat je testament niet meer past bij je huidige situatie. Je kunt dan je testament aanpassen, dit leg je vast door het maken van een nieuw testament. Wil je dat de wettelijke regeling weer van toepassing is? Dan kun je eenvoudig je testament herroepen, dit moet bij notariële akte gebeuren. Alleen het verscheuren van je afschrift van je testament is niet voldoende.

  • Een testament kan alleen opgesteld worden door een notaris. Een zelfgemaakt testament is niet rechtsgeldig. Je kunt wel een codicil opstellen. Dit is een handgeschreven document waarin je kunt aangeven wie specifieke inboedelspullen, zoals meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden.

  • De voogdijbenoeming via een aantekening in het gezagsregister is openbaar. Dus iedereen kan opvragen wie de voogd van jouw kinderen wordt in het geval je komt te overlijden. Dit in tegenstelling tot het vastleggen van de voogdij bij de notaris. De wensen die je bij de notaris vastlegt, worden pas openbaar wanneer jouw testament, na je overlijden, geopend wordt. Verder heeft de notaris een geheimhoudingsplicht, dus alles wat binnen de kamer van de notaris besproken wordt, blijft daar.

Heb je een vraag over testamenten? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.