Trouwen & geregistreerd partnerschap

Wat verandert er nu eigenlijk als je gaat trouwen? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar past deze regeling wel bij jou? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap? De notarissen van Hekkelman geven antwoord op al jouw vragen over het huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Veelgestelde vragen over trouwen en het geregistreerd partnerschap

 • Nee, je testament blijft geldig totdat je deze hebt herroepen door een nieuw testament te maken.

 • Ben je na 1 januari 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden? Dan ben je in de beperkte gemeenschap van goederen terecht gekomen. De bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap privé waren blijven privé. De gezamenlijke bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap.

 • Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn bijna hetzelfde. Het grootste verschil is dat een geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter kan worden beëindigd (tenzij er minderjarige kinderen zijn). Daarnaast kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

 • Bij de gemeente maak je een afspraak om te trouwen of het partnerschap te registreren. Bij de notaris maak je een afspraak als je onder huwelijkse voorwaarden op partnerschapsvoorwaarden wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan.

 • In huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maak je afspraken over de bezittingen, schulden en de kosten van de huishouding. Heb je geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden? Dan val je terug op de wettelijke regels (de algehele gemeenschap van goederen of de beperkte gemeenschap van goederen).

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Levenstestament & volmacht

  Wie regelt jouw zaken als je niet in staat bent – bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte – om je eigen wil te bepalen? Je kunt hiervoor een eigen regeling treffen in een levenstestament  (‘volmacht verlenen’). Advies van onze notarissen: start hier tijdig mee. Dat voorkomt namelijk dat de kantonrechter een bewindvoerder moet benoemen.
 • Scheiden

  Een scheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel geregeld moet worden. In een emotioneel lastige periode moeten belangrijke beslissingen genomen worden. Denk aan regelingen voor de kinderen, alimentatie, financiën, pensioenaanspraken, de waardering van de onderneming. De keuzes hangen nauw met elkaar samen en kunnen grote juridische, financiële en fiscale gevolgen hebben.  Een deskundige en zorgvuldige begeleiding bij die keuzes is dan ook erg belangrijk.
 • Samenwonen

  Een grote stap: samenwonen. Voor ongehuwde partners is een samenlevingsovereenkomst een must. Wij helpen jou graag bij het opstellen van jouw samenlevingsovereenkomst. Wat kun je er allemaal in regelen? Zorg ervoor dat jij je goed laat informeren door een van onze specialisten.
 • Testament

  Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn. Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wij adviseren je graag bij het maken van een testament en bespreken de juridische en fiscale mogelijkheden met jou.
 • Familierecht

  Bij Hekkelman werken gespecialiseerde advocaten en notarissen op het gebied van het familie- en erfrecht nauw met elkaar samen. Met hun praktische en oplossingsgerichte benadering, en hun juridische en fiscale kennis, geven zij antwoord op jouw juridische vragen op het gebied van het familierecht.

Duidelijk Hekkelman.