• Home |
  • HR Benchmark Nederlandse gemeenten

HR Benchmark Nederlandse gemeenten

Gemeenten staan voor grote HR-opgaven. Hekkelman vindt het belangrijk dat deze opgaven inzichtelijk worden gemaakt. Daarom heeft Hekkelman in 2022 de eerste inhoudelijke HR benchmark voor Nederlandse gemeenten geïntroduceerd. In de benchmark geven Chantal Grouls, Geeke Hissink en Marleen Koeslag actuele inzichten en tips op het gebied van HR-opgaven binnen gemeenten.

Download de HR Benchmark Nederlandse gemeenten

Ontwikkelpunten eigen gemeenten scherp krijgen

Hekkelman advocaten is huisadvocaat voor een groot aantal gemeenten. Met de benchmark bieden wij gemeenten een praktisch instrument om eigen ontwikkelpunten op de verschillende HR terreinen scherp te krijgen. Ook willen we een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van dit juridisch vakgebied en de gemeenten voorzien van advies en handvatten voor de HR praktijk.

Van privacy tot en met diversiteit

Is privacy op de werkvloer verankerd in beleid? Zijn controles op het werk passend binnen de wet en jurisprudentie? Wordt thuiswerken – extra actueel door corona – verantwoord gedaan? Hoeveel gemeenten hebben een adequaat thuiswerkprotocol? Hoe gaan gemeentelijke werkgevers om met de bijzondere rol van ambtenaar?

Kortom, alle relevante HR thema’s voor gemeenten komen in de benchmark aan bod.

De benchmark gaat in op actuele thema’s, zoals:

  • terugblik op normalisatie;
  • goed werkgeverschap;
  • thuiswerken;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • privacy;
  • integriteit;
  • diversiteit.

Actuele inzichten afgezet tegen andere gemeenten

Deelnemende gemeenten ontvangen de resultaten afgezet tegen andere gemeenten. Op die manier krijgen gemeenten inzicht in hoe ze er op dit moment voor staan. Uiteraard behandelen wij de gegevens van individuele gemeenten vertrouwelijk. Over de omgang met (persoons)gegevens en de verwerking daarvan verwijzen wij naar de privacyverklaring van Hekkelman

Ontwikkelpunten voor jouw gemeente

Naast inzicht wil Hekkelman jouw gemeente een helpende hand bieden. Zo worden via de benchmark verschillende ontwikkelpunten helder, waardoor onze specialisten gericht kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering op dit juridische vakgebied.

Duidelijk Hekkelman.