• Home |
  • Kennis |
  • Aandeelhouder worden niet altijd nodig voor inbesteding afval

Aandeelhouder worden niet altijd nodig voor inbesteding afval

Afbeelding voor Aandeelhouder worden niet altijd nodig voor inbesteding afval

Is het noodzakelijk om aandeelhouder te worden van, bijvoorbeeld, het afvalverwerkingsbedrijf van een buurgemeente, om met een beroep op de inbestedingsuitzondering uw afval door dit bedrijf te laten verwerken?

Tot voor kort leek dit vrijwel onontkoombaar, maar een recent arrest van het Europese Hof brengt daar verandering in. In dit arrest wordt de mogelijkheid geboden om via een bestuursrechtelijke bevoegdheidsoverdracht afvalinzameling- en/of verwerkingstaken over te dragen aan de buurgemeente, waarna die buurgemeente deze werkzaamheden onderbrengt bij haar afvalinzamelaar en/of afvalverwerker op basis van haar bestaande inbestedingsrelatie met deze entiteit. Een welkome aanvulling voor de praktijk.

Een uitgebreidere uiteenzetting van dit construct lees je in onderstaand artikel.