• Home |
  • Kennis |
  • (Buitengebied Leudal): bestemmingsplan, Natura 2000, ‘plantoets’, definitie ‘bestaande stikstofemissie’ in planregeling i.v.m. de referentiesituatie. (TvAR 2019/8006)

(Buitengebied Leudal): bestemmingsplan, Natura 2000, ‘plantoets’, definitie ‘bestaande stikstofemissie’ in planregeling i.v.m. de referentiesituatie. (TvAR 2019/8006)

Afbeelding voor (Buitengebied Leudal): bestemmingsplan, Natura 2000, ‘plantoets’, definitie ‘bestaande stikstofemissie’ in planregeling i.v.m. de referentiesituatie. (TvAR 2019/8006)

De raad van de gemeente Leudal heeft het bestemmingsplan “Reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied Leudal 2016” gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit hebben appellanten beroep ingesteld.  De raad heeft een verweerschrift ingediend. Appellante heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 juli 2019, waar een aantal partijen is verschenen of zich heeft doen vertegenwoordigen. Hier is een uitspraak uit voortgekomen.

Paul Bodden heeft een annotatie bij de uitspraak geschreven die is verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. De reden voor publicatie van deze uitspraak in het tijdschrift is gelegen in de planregeling voor zover deze ziet op de referentiesituatie.