• Home |
  • Kennis |
  • (Halderberge): weiden van vee, Natura 2000, stikstof, bestemmingsplan, ‘doorwerking’ PAS-uitspraak? (TvAR 2019/8008)

(Halderberge): weiden van vee, Natura 2000, stikstof, bestemmingsplan, ‘doorwerking’ PAS-uitspraak? (TvAR 2019/8008)

Afbeelding voor (Halderberge): weiden van vee, Natura 2000, stikstof, bestemmingsplan, ‘doorwerking’ PAS-uitspraak? (TvAR 2019/8008)

Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan ”Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk.

De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding van samenhangende toename van het weiden van vee.

Paul Bodden heeft een annotatie bij de uitspraak geschreven die is verschenen in het decembernummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht. Paul noemt de uitspraak relevant, “voor zover het gaat om het weiden van vee”.