• Home |
  • Kennis |
  • ABRvS 1 mei 2019, AB 2019/449: Gelijkheidsbeginsel. Prioritering handhaving aan de hand van ernst, omvang en personele capaciteit toegestaan.

ABRvS 1 mei 2019, AB 2019/449: Gelijkheidsbeginsel. Prioritering handhaving aan de hand van ernst, omvang en personele capaciteit toegestaan.

Afbeelding voor ABRvS 1 mei 2019, AB 2019/449: Gelijkheidsbeginsel. Prioritering handhaving aan de hand van ernst, omvang en personele capaciteit toegestaan.

Voor zover wel sprake is van gelijke gevallen, heeft het college toegelicht dat het vanwege een beperkte capaciteit niet meteen een handhavingszaak kan starten zodra een overtreding wordt vastgesteld. Omvangrijkere overtredingen hebben een hogere prioriteit dan minder omvangrijke overtredingen.

Op het perceel van appellant was sprake van een stapeling van overtredingen en aan die stapeling is een hoge prioriteit gegeven. Voorts was in het geval van appellant een verzoek om handhaving gedaan, aldus het college. Over de door appellant overgelegde lijsten met gevallen heeft het college opgemerkt dat het daartegen zal optreden, zij het niet tegelijkertijd.

Het college prioriteert aan de hand van ernst en omvang en pakt zaken vervolgens op naar personele capaciteit. Het college heeft verder gewezen op een door appellant genoemd geval waarin sprake was van een stapeling van overtredingen waartegen het handhavend heeft opgetreden. Bij uitspraak van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1423, heeft de Afdeling ten aanzien van dat geval de opgelegde lasten onder dwangsom in stand gelaten, aldus het college.

Gelet op de door het college gegeven toelichting heeft de rechtbank terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat de prioritering die het college hanteert niet is toegestaan. Uit die toelichting blijkt dat het college handhavend zal optreden tegen andere gevallen, zij het dat dit nog enige tijd kan duren. Er bestaat geen aanleiding om aan de juistheid van die toelichting te twijfelen.

Voorts heeft de rechtbank er terecht op gewezen dat het college in andere gevallen al daadwerkelijk handhavend heeft opgetreden, ook in gevallen waarin sprake was van meerdere overtredingen op een perceel (zie in dit verband onder 7.1 van de uitspraak van de Afdeling van 31 mei 2017).

Ten slotte is van belang dat in het geval van appellant, anders dan in de andere gevallen, een verzoek om handhaving is gedaan. De rechtbank heeft dan ook terecht geconcludeerd dat het college niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld.

Lees het artikel via de onderstaande button.