• Home |
  • Kennis |
  • Last onder bestuursdwang. Aanbrengen van sticker op fiets is bekendmaking op andere geschikte wijze. Verschoonbare termijnoverschrijding. (AB 2020/74)

Last onder bestuursdwang. Aanbrengen van sticker op fiets is bekendmaking op andere geschikte wijze. Verschoonbare termijnoverschrijding. (AB 2020/74)

Last onder bestuursdwang

Termijnoverschrijding verschoonbaar want binnen twee weken na bekend worden met besluit alsnog bezwaar gemaakt. Bovendien bevatte sticker geen rechtsmiddelenverwijzing als bedoeld in art. 3:45 Awb. Verwijzing naar gemeentelijke website is daarvoor onvoldoende.

Uit jurisprudentie (onder meer de uitspraak van de Afdeling van 22 februari 2017) kan worden afgeleid dat een termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht, als een belanghebbende die niet schriftelijk op de hoogte is gesteld van een besluit dat niet is gepubliceerd in een huis-aan-huis blad, binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt of had kunnen raken, zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt. [wederpartij] heeft gezien dat zijn fiets op 19 december 2017 werd verwijderd en heeft toen contact opgenomen met de politie, die hem doorverbond met de gemeente.

Niet is gebleken dat hem op dat moment is verteld dat op 6 november 2017 een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang is genomen. Daarom kan niet worden aangenomen dat hij op dat moment van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt. Het moment waarop [wederpartij] in ieder geval op de hoogte is geraakt van het besluit, is toen hem de formulieren “kennisgeving besluit” en “constateringsformulier” zijn uitgereikt. Dit is gebeurd toen hij zijn fiets op kwam halen op 28 december 2017. Hij heeft vervolgens binnen twee weken bezwaar gemaakt.

De termijnoverschrijding is derhalve verschoonbaar. Ook als overigens zou worden aangenomen dat [wederpartij] de sticker wel had gezien, zou de termijnoverschrijding in beginsel verschoonbaar kunnen zijn geweest, omdat de sticker geen rechtsmiddelenverwijzing als bedoeld in artikel 3:45 van de Awb bevat. Een verwijzing naar de website van de gemeente is daarvoor namelijk onvoldoende. Zie de uitspraak van de Afdeling van 8 maart 2017. Het college heeft het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank is, hoewel op andere gronden, tot het juiste oordeel gekomen.