• Home |
  • Kennis |
  • ABRvS 8 mei 2019, AB 2019/487: Terecht spoedeisende bestuursdwang toegepast op grond van art. 7.10 Bouwbesluit 2012 in overvolle woning met veel brandbare materialen. Tenuitvoerlegging bestuursdwang is feitelijk handelen

ABRvS 8 mei 2019, AB 2019/487: Terecht spoedeisende bestuursdwang toegepast op grond van art. 7.10 Bouwbesluit 2012 in overvolle woning met veel brandbare materialen. Tenuitvoerlegging bestuursdwang is feitelijk handelen

Afbeelding voor ABRvS 8 mei 2019, AB 2019/487: Terecht spoedeisende bestuursdwang toegepast op grond van art. 7.10 Bouwbesluit 2012 in overvolle woning met veel brandbare materialen. Tenuitvoerlegging bestuursdwang is feitelijk handelen

De brandweer heeft in de AOL-melding van 13 december 2016 en de in aanvulling daarop gegeven adviezen van 7 maart 2017 en 1 augustus 2018 vermeld dat het gelet op de aangetroffen brandgevaarlijke situatie in de woning niet verantwoord was om repressief op te treden in geval van brand en dat het ook niet verantwoord was dat er mensen in de woning verblijven.

Het acute gevaar bestond volgens de informatie van de brandweer uit de enorme vuurlast die werd aangetroffen in de woning, bestaande uit heel veel brandbare materialen, zoals huisraad, afval, hout, papier enzovoorts. Genoeg om een onbeheersbare brand te krijgen, waarbij de woning als verloren beschouwd moet worden en naastgelegen woningen zeer ernstige schade zouden oplopen, aldus de brandweer.

Gelet op de los gestapelde hoeveelheid spullen met veel ruimte ertussen, zou de brand zich ook zo snel ontwikkelen dat de bewoners en omwonenden in de nacht nagenoeg geen kans zouden hebben om op tijd tevluchten. Gelet op de risicovolle situatie heeft de brandweer het college geadviseerd direct handhavend op te treden.

Gelet op deze bevindingen van de brandweer heeft het college zich op het standpunt kunnen stellen dat de aangetroffen situatie op 13 december 2016 dermate brandgevaarlijk was dat het onverantwoord was dat de woning in deze situatie bewoond zou blijven en dat een acute sluiting en ontruiming van de woning nodig was.

Het college heeft daarbij terecht in aanmerking genomen dat de mogelijke gevolgen van een brand, door de enorme vuurlast in de woning, zeer groot zouden kunnen zijn en dat daarmee een levensbedreigende situatie voor de bewoners en omwonenden zou kunnen ontstaan. De rechtbank heeft dat niet onderkend.