Actualiteiten Aanbestedingsrecht | Juni 2021

Aanbestedingsrecht actualiteiten

Tijdens dit webinar bespreekt Matthijs Mutsaers enkele (aanstaande) veranderingen in de aanbestedingswet- en regelgeving. Denk aan de wijziging van de Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) en het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015’. Verder gaat Matthijs in op recente, belangwekkende rechtspraak van zowel de Europese als nationale rechters.

Door dit webinar word je in een kort tijdsbestek op een praktische manier geïnformeerd over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de aanbestedingspraktijk.