• Home |
  • Kennis |
  • Antwoord op Kamervragen over leeftijd stal: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Antwoord op Kamervragen over leeftijd stal: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

In aanvulling op mijn vorige blog over de gestelde Kamervragen met betrekking tot de leeftijd van dierenverblijven en de waardevergoeding per m² is een en ander verduidelijkt.

RVO heeft het volgende gecommuniceerd:

“Staan op de betreffende varkenshouderijlocatie meerdere dierenverblijven die voldoen aan de eis dat ze voor het indienen van de subsidieaanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in gebruik zijn geweest, dan kunnen ook dierenverblijven die korter dan 5 jaar gebruikt zijn voor het houden van varkens nu in aanmerking komen voor de waarde vergoeding per m2. Alle dierenverblijven moeten wel onafgebroken zijn gebruikt voor het houden van varkens, ook de dierenverblijven die korter dan 5 jaar zijn gebruikt.

U kunt in uw subsidieaanvraag nu ook de m² opgeven van de dierenverblijven die u korter dan 5 jaar gebruikt voor het houden van varkens. Dierenverblijven die korter dan vijf jaar zijn gebruikt moeten ook gesloopt en verwijderd worden.

Mocht u al aanvragen hebben ingediend voor de regeling waarin u eventuele dierenverblijven die korter dan 5 jaar onafgebroken zijn gebruikt niet heeft opgegeven; dan kunt u dit alsnog doen. 

Voor de aanvragen waarvoor dit geldt kunt u ons informeren per e-mail, u kunt hiervoor per aanvraag de tabel invullen die ik als bijlage mee heb gestuurd.

Voor nieuwe aanvragen kunt u het reeds bestaande aanvraagformulier gebruiken. Dit aanvraagformulier zal tekstueel zo spoedig mogelijk aangepast worden op de nieuwe beleidslijn; u kunt wel stallen die korter dan vijf jaar zijn gebruikt gewoon opgeven in het huidige aanvraagformulier op de pagina dierenverblijven.

Let op: als de gehele productiecapaciteit niet voldoet aan de eis dat deze vijf jaar of langer onafgebroken is gebruikt voor het houden van varkens dan komt de varkenshouderijlocatie niet aanmerking voor subsidie.”

Hiermee is een discussiepunt over de leeftijd van dierenverblijven en het wel of niet vergoeden daarvan tijdig uit de wereld geholpen. Aanvragen kunnen op dit punt nog aangepast worden.

Vragen?

Heb je vragen over de uitleg van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het negende deel van deze reeks. De volgende onderwerpen komen in deze blogreeks aan bod: