Asbestdakenverbod voorlopig van de baan

Asbestdakenverbod

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer verworpen. Dit wetsvoorstel bood een wettelijke grondslag om asbesthoudende dakbedekkingen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) te verbieden.

Het uitstel in de kamerbrief waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven de Eerste Kamer op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten. De leden van de Eerste Kamer vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Om die reden hebben VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP tegen gestemd.