AVG omvat meer dan gedacht

privacy

Bij alle tot personen herleidbare data moet worden voldaan aan de privacyregelgeving. “Bedrijven blijken de plank nogal eens mis te slaan, waar het die link aangaat,” weet Monique Hennekens, advocaat bij Hekkelman Advocaten uit Nijmegen en gespecialiseerd in privacy. De reikwijdte van de privacywet is omvangrijker dan menigeen in eerste instantie denkt. Naast de omgang met personeels- en (potentiële)klantgegevens dient ook bij andere persoonsgegevens, zoals gegevens van leveranciers of relaties van andere bedrijven, aan de regels te worden voldaan. Zo moeten personen onder meer worden geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens en hebben zij recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens.