Bibob en de evenredigheidstoetsing | Juni 2022

Bibob evenredigheidstoetsing

De evenredigheidstoetsing zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze in de ‘Harderwijk-uitspraak’ (ECLI:NL:RVS:2022:285) heeft geformuleerd geldt voor alle besluiten waarbij een bestuursorgaan beleidsruimte heeft. In verschillende uitspraken die na 2 februari zijn gewezen is dan ook te zien dat bestuursrechters de evenredigheidstoetsing volop toepassen. Zo ook bij enkele besluiten die (mede) gebaseerd zijn op de Wet Bibob. Een bijzondere uitspraak in dat kader is die van de Afdeling van 9 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:695

Kunnen bestuursorganen advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over de mate van gevaar, als het gaat over de evenredigheidstoetsing staan zij zelf aan de lat. “Het bestuursorgaan dient zelf te beoordelen of een negatieve beschikking proportioneel is”, staat standaard in adviezen van het LBB. Hoe moeten bestuursorganen nu omgaan met de evenredigheidstoetsing in het kader van de Wet Bibob? Die vraag staat centraal in het webinar.

Franc staat in dat kader onder andere stil bij de volgende onderwerpen:

  • bij welke onderwerpen in verband met de Wet Bibob komt de evenredigheidstoetsing in beeld;
  • hoeveel gewicht moet worden toegekend aan een gebleken ‘ernstig gevaar’ en in hoeverre weegt dat (alleen) mee in verband met de beoordeling van de ‘noodzakelijkheid’;
  • wat weegt er op grond van de rechtspraak mee/kan er meewegen in het kader van de beoordeling van de ‘evenwichtigheid’;
  • wat voor mogelijkheden hebben bestuursorganen om ‘minder ingrijpende maatregelen’ te treffen als de evenredigheidstoetsing daartoe aanleiding geeft;
  • hoe moet de evenredigheidstoetsing worden verwerkt in Bibob-beleid;
  • heeft de bestuursrechtelijke evenredigheidstoetsing ook betekenis voor de civielrechtelijke toepassing van de Wet Bibob, zoals bij vastgoedtransacties en overheidsopdrachten;
  • praktische tips voor de Bibob-praktijk.