• Home |
  • Kennis |
  • Bouwleges voor hippische bedrijfsgebouwen: wees alert!

Bouwleges voor hippische bedrijfsgebouwen: wees alert!

Regelmatig besluiten ondernemers in de paardenhouderij hun bedrijfsbebouwing uit te breiden. Er wordt een stal, een opslagloods of soms zelfs een rijhal bijgebouwd. Daar is een omgevingsvergunning voor nodig. Gemeenten heffen leges over de beoordeling van bouwaanvragen. Vanwege de omvang van de aangevraagde bedrijfsbebouwing volgen fikse legesaanslagen. Vaak is ondoorzichtig hoe die aanslagen zijn opgebouwd. Toch worden legesaanslagen in de paardensector niet vaak ter discussie gesteld. En dat is vreemd. Zeker omdat ze een flinke kostenpost vormen.