• Home |
  • Kennis |
  • (Buitengebied Rucphen): weiden van vee, stikstof, Natura 2000-gebieden, verkeersbewegingen. (TvAR 2020/8035)

(Buitengebied Rucphen): weiden van vee, stikstof, Natura 2000-gebieden, verkeersbewegingen. (TvAR 2020/8035)

Natuur-2000

Bij besluit van 16 december 2015 heeft de raad van de gemeente Rucphen het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2012, 3e herziening” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de gemeente Rucphen.

In de derde herziening van het bestemmingsplan is naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Afdeling van 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1783, een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van de tweede herziening, in het bijzonder voor zover het gaat om recreatieobjecten in het buitengebied van Rucphen. Ook zijn wijzigingen aangebracht in de regeling voor agrarische bedrijven. BMF kan zich niet verenigen met de regeling die in de plannen is opgenomen voor veehouderijen.

Paul Bodden heeft een annotatie bij de uitspraak geschreven die is verschenen in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.