• Home |
  • Kennis |
  • Checklist: terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of contracting?

Checklist: terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of contracting?

terbeschikkingstelling van arbeidskrachten of contracting

Weet jij het verschil tussen een terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en contracting?

Kort gezegd gaat het bij de terbeschikkingstelling om de werkkracht en bij contracting om het werk. Het onderscheid is echter niet altijd even makkelijk te maken. Zeker als het gaat om een samenwerking waaraan zowel jij als de andere partij deelnemen. Neem je alleen deel vanwege de te leveren werkkracht? Of ben je verder ook inhoudelijk betrokken? Daarnaast is het lastig als de feitelijke uitvoering niet aansluit op de in een overeenkomst vastgelegde afspraken tussen partijen.

Alle feiten en omstandigheden wegen mee bij de beoordeling of sprake is van contracting, of het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De feitelijke situatie is doorslaggevend, ongeacht de (schriftelijke) afspraken die zijn gemaakt.

Wil je meer gevoel bij jouw afspraken? Download dan onze checklist en vul in!