• Home |
  • Kennis |
  • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Afbeelding voor Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd een nieuwe vergoeding in het ontslagrecht geïntroduceerd: de transitievergoeding. Deze moet de gevolgen van het ontslag voor de werknemer compenseren en de transitie naar ander werk vergemakkelijken. Elke (arbeidsongeschikte) werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt, komt nu voor een transitievergoeding in aanmerking.

Met ingang van 1 april 2020 kan de werkgever compensatie vragen voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurige arbeidsongeschikte werknemer bij het beëindigen van het dienstverband wegens die langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling beoogt te voorkomen dat werkgevers uit louter financiële overwegingen de arbeidsovereenkomst slapend houden.